Английски идиоми – Let Sleeping Dogs Lie, Foam at the Mouth, A Slap on the Wrist

Идиомите или фразеологизмите представляват устойчиви съчетания от две или повече думи, чието значение като цяло не е съставено от значенията на изграждащите го думи.  има в почти всички езици и те не се превеждат буквално на други езици. 

Пример за идиом: От дъжд на вятър = рядко.

Употребата на идиоми прави речта колоритна, естествена и често – остроумна.  При изучаването на чужд език идиомите се изучават специално, защото често са доста различни от тези в родния ни език и не винаги е възможно да се досетим за значението им.

let sleeping dogs lieLet Sleeping Dogs Lie

Идеята е ясна – оставете на мира стари спорове или деликатни теми, не си струва да ги пробуждате. – не си струва да се пробуждат стари спорове/остри теми, защото отново могат да предизвикат кавги. Близък по смисъл е нашият израз „Не дразни лъва, докато спи”.

Foam at the Mouth

Фразата е достатъчно описателна – “с пяна на уста”, “запенен” – това е състояние на крайна ярост, гняв, яд или възбуда. Обърнете внимание на предлога “at”.

slap on the wristA Slap on the Wrist

Буквално – плясване по китката. Нещо като нашето “перване през пръстите”, което не предизвиква силна болка, но ясно предупреждава, че така не трябва да се прави. Означава меко, но ясно предупреждение.

 

 

 

Advertisement

No comments.

Leave a Reply