Английски мерни единици за дължина – инч, фут, ярд, миля

 

inchfootyardИмперската мерна система се използва широко във Великобритания. В основата  й са положени три мерни единици, чиито стандарти се съхраняват в Лондон – ярд (за дължина), фунт (за тежест) и галон (за вместимост, обем).

Съотношението  спрямо основните единици на системата SI – метър, килограм и литър е както следва: 1 ярд (yard) = 0,9144 метра, 1 фунт (pound) = 0,453 592 37 килограма и 1 галон (gallon) = 4,546 09 литра.

Тази мерна система се използва във Великобритания (наред с метричната система), САЩ, както и в страните от Британската общност – Канада, Австралия, Ямайка и др. Постепенно тя бива измествана от метричната система, например, когато зареждате с гориво, ще прочетете цена за литър гориво, но, от друга страна, много хора все още мерят теглото си в стоунове, а не в килограми. Голяма част от по-възрастното население във Великобритания все още не е в състояние да използва метричната система и предпочита имперската.

Тук ще представим някои от най-често употребяваните мерни единици за дължина.

Ярд. Един ярд (yard) (съкратено – yd) е мярка за дължина, която е част от имперската мерна система в Англия, използва се също и в САЩ. Според съглашението от 1959 г. между Австралия, Канада, Нова Зеландия, Южна Африка, Обединеното кралство и САЩ, е постигната договореност международния ярд да бъде с дължина точно  0.9144 метра. Преди тази година дължината на ярда в отделните страни е била различна.Един яд се равнява на 3 фута и на 26 инча.

footlongФут (foot) Един фут е равен на 30.48 см. Думата на английски означава стъпало. В много култури стъпалото е част от мерната система за дължина и доста хора смятат, че в миналото един фут е бил равен на дължината на човешко стъпало. Тъй като според последните проучвания, средностатистическото стъпало на европееца е 24 см., вероятно, мерната единица “фут” в миналото е била не босото стъпало, а стъпалото, обуто в обувка – и без това хората обикновено мерят разстояния в стъпки, когато са обути в обувки.

инч (inch) — англо-американска единица за дължина (разстояние), една от т. нар. имперски единици. 1 инч е равен на 1/12 (една дванадесета част) от фута; или 1/36 от ярда. Равен е на 25,4 mm. Инчът е единица, която постепенно се измества от SI-единицата метър.Точната дължина от 30.48 см е приета след 1958  г.

 

Миля (mile) е единица за дължина отново от имперската система. Традиционно е възприето, че думата е произлязла от латинската фраза „mille passus, която означава „хиляда (двойни) стъпки” и се свързва с разстоянието, което един римски войник може да измине, когато левият му крак е докоснал земята при ходене 100 пъти .

В  Обединеното кралство и САЩ под „миля“ най-често се разбира т. нар. сухопътна миля (международна“ или „статутна“ миля (съгласно БДС ISO 31-1), равна точно на 5 280 фута (1 609,344 m).

При измерване на разстояния при пътувания по море и въздух понякога се използва морска миля (англ. nautical mile). Това е разстоянието, което съответства на една минута географска дължина (1/60-та част от 1 географски градус) от дъгата на земния екватор или меридиан от опростено приетата за сферична земна повърхност. Тази миля е дълга 1 852 m (около 6 076 фута).

Най-лесно можем да преобразуваме  мили в километри приблизително, като разстоянието в мили умножаваме по 1.6, например –  60 мили х 1,6 = 96 km.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply