Българско неделно училище “Св Иван Рилски” в Кеймбридж

Решението за създаване на Българско неделно училище “Свети Иван Рилски” в Кеймбридж е породено от силното желание да бъде създадена организация, съхраняваща българския език, култура и обичаи сред българската общност в Англия.

Българско неделно училище “Св Иван Рилски” отваря врати през септември 2014 година. Целите на училището са освен да се изучават български език и история, да се създаде едно чувство за родова принадлежност у децата, тъй като „на тях местния език им се отдава много по-добре, докато българският за тях се явява чужд“, споделя основателката на училището Нина Борисова.

В училището се предлага изучаване на български език и литература, история и география на България, народни танци. Уроците се предават по достъпен начин на децата и отделните предмети са логически свързани. Според г-жа Борисова не може да се преподава стихотворението „Аз съм българче“ на Иван Вазов, ако не са запознати децата предварително с времето, когато е написано, какво се е случвало с хората и с България тогава.

Друго, което не се пропуска в училище, е запознаването на децата с празниците и културния календар на България. Стремежа на преподавателите е, децата да познават културните обичаи, като на всеки празник се организират тържества, които се честват по стари български традиции. По този начин има за цел да се запази българското и родовата памет.

В Българско неделно училище “Свети Иван Рилски” децата имат възможност да получат качествено образование в областта на българския език и литература, география и история на България, музика и изобразително изкуство. Към всички тези предмети са включени и обучение по български народни танци, обичаи, култура и традиции.

Българско неделно училище “Св Иван Рилски”, Кеймбридж е включено в официалния списък на Българските неделни училища в чужбина под номер 11, утвърден със Заповед № РД 09-514/22.04.2016 г. на министъра на образованието и науката и е одобрено по програмата “Роден език и култура зад граница” към МОН. Дипломите, издадени от училището, са признати в България.

Децата от двете предучилищни групи (3-4 и 5-6 годишни) могат да посещават учебни занятия между 14:00 и 16:30 часа.

Учениците  от 1-ви, 2-ри и 3-ти клас изучават Български език и литература, Човекът и обществото и Фолклорни танци. Времето за провеждане на учебните часове е между 13:00 и 16:30 часа.

Учениците в 4-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми клас изучават Български език и литература, История и География на България, Фолклорни танци. Времето за провеждане на учебните часове е между 9:00 и 12:30 часа.

Административна такса от £20 се заплаща при записването на всяко дете. Годишната такса за всички класове е еднаква – за учебната 2014 – 2015 година тя е била в размер на 330 паунда. Таксата за второ дете се заплаща с 20% намаление, а за трето – с 50% намаление.

Всички такси се заплащат предварително в началото на учебната година. Учебниците и учебните материали са включени в таксата.

Адреса на училището е Rock Road Library, 69 Rock Road, Cambridge, CB1 7UG, телефон за контакти: 07774379989, и-мейл: ivanrilskischool@gmail.com, сайт: http://ivanrilskischool.com, facebook: https://www.facebook.com/ivanrilskischoolcambridge

Advertisement

No comments.

Leave a Reply