Какви квалификации са нужни за да работим като “Пожарникар” във Великобритания

Пожарникар-250x260Няма точно определени академични изисквания. Все пак ще ви е необходимо добро ниво на образованост, а някои бригади може да изискват GCSE/S grade, като понякога определят за кои точно предмети и степени става въпрос.
Има подбор, в който се включва интервю и писмен тест, както и серия от практически и физически изпити. Кандидатите трябва да преминат през пълен медицински преглед и да имат добро зрение без очила или контактни лещи. Проверява се и способността за разпознаване на цветовете. Няма изисквания за височина.
За хората под 18 години, BTEC Level 3 National Diploma в областта Public Services може да бъде полезна подготовка преди подаването на документи. Обикновено може да се придобие в колежите за последващо обучение. City of Wolverhampton College предлага Fire Service Pre-Recruitment Access Course. Той е организиран с помощта на West Midlands Fire Service и има за цел да помогне на кандидатите да се подготвят за изпитите от предварителния подбор.
Минималната възраст за кандидатстване е 18 години. Няма определена горна възрастова граница. Все пак, местните противопожарни бригади може да определят своя горна възрастова граница.
Пълният курс на обучение продължава между 12 и 16 седмици (18 седмици в Северна Ирландия). За целите на противопожарната дейност и влизането в длъжност, ще ви бъдат представени противопожарните стандарти и предпазните мерки. В подготовката за практическата дейност, вие ще тренирате:
• поведение при пожар и борба с него, основни спасителни техники и влизане в задимени сгради;
• употреба на предпазно облекло и апарат за дишане;
• използване на пяна и други противопожарни средства;
• използване на стълби, маркучи, възли, хидравлично и друго оборудване;
• оказване на първа помощ.
След като встъпите в длъжност, вие се присъединявате към пожарна станция за пробен период до 2 години, като се обучавате от опитните пожарникари. По време на този период вашата работа непрекъснато подлежи на оценка.
Пожарникарите на непълен работен ден преминават през встъпително обучение по време на серия от почивни дни и посещават седмични практически нощни тренировки. Може да посещават и кратни образователни курсове през деня.
В повечето бригади пожарникарите се подтикват да придобият NVQ/SVQ Level 3 в областта Emergency Fire Services. В момента се вгражда нова Integrated Personal Development System (IPDS), която ще включва продължително вътрешно обучение, NVQ/SVQ, в зависимост от заеманата длъжност, и ясно изразена йерархия.
За служителите в противопожарната дейност са възможни и професионални квалификации. Резултатът може да е членство в Institution of Fire Engineers или степен по Fire Engineering.
Квалифицираните пожарникари се подтикват да придобият специализирани квалификации, като Large Goods Vehicle (LGV) лиценз за управление на противопожарни устройства.

Повече информация за професията може да прочетете на infozauk

Advertisement

No comments.

Leave a Reply