Какви квалификации са нужни за да работим като “Електротехник” във Великобритания

Електротехник-195x260За да се квалифицирате като електротехник, трябва да притежавате Electrotechnical NVQ/SVQ (2356) Level 3. Има различия в структурата на квалификацията в различните области на Великобритания, но като цяло, на всякъде се изисква практически професионален опит и повечето квалификации са придобити чрез apprenticeship scheme (програма за чиракуване).
За apprenticeship няма официални академични изисквания, въпреки че GCSE (A-C)/S grade (1-3) по английски език, математика, дизайн и технология, и научни дисциплини е предимство. Кандидатите трябва да тестват способностите си и да преминат през преглед за далтонизъм.

Англия, Уелс и Северна Ирландия
Повечето програми за чиракуване започват от 16 до 19 годишна възраст, но е възможно кандидатите да бъдат приети и на 24 години, в зависимост от това дали има свободни места.
Ако не ви приемат в apprenticeship scheme и не работите в областта на индустрията, можете да се сдобиете с техническия сертификат City & Guilds Electrotechnical Technology (2330) levels 2 и 3, от местен образователен център или колеж.
Сертификатите покриват теоретичните знания за NVQ, заедно с определени практически умения; те не демонстрират компетентност в самата професия. За цялостна квалификация се изисква последващ професионален опит, комбиниран със задочно обучение за NVQ level 3. Препоръчително е да си потърсите работа в електрическа компания, колкото си може по-скоро след започването на обучението за техническите сертификати за придобиването на NVQ.
Запомнете: C&G (2330) замества C&G Certificate in Electrical Installation (2360).

Шотландия
Има модернизирани програми за чиракуване за младежите на възраст 16-19 години, като крайния резултат е SVQ. Има и Adult Training Scheme за кандидатите на и над 22 години, но за тази цел трябва да работите в областта на електротехниката и да имате минимум едногодишен професионален опит. За повече информация относно тези програми, се свържете с Scottish Electrical Charitable Training Trust.

Чуждестранни квалифицирани електротехници
Ако сте квалифициран ел. техник от чужбина, ще трябва да се свържете с организаторите на self-certification обучение, за да разберете как да се регистрирате, за да удовлетворите Part P изискванията.

Обучение:
Англия, Уелс и Северна Ирландия
След като вече работите в областта на индустрията и разчитате на професията си, можете да изберете едни от трите варианта за Electrotechnical NVQ (2356) Level 3:
1) Electrotechnical Services (електротехнически услуги), които имат 4 направления:
• Electrical Installation (Building & Structures);
• Electrical Maintenance;
• Installing Instrumentation & Associated Equipment;
• Installing Highway Electrical Systems.
2) Electrical Panel Building;
3) Electrical Machine Rewind and Repair.
Техническите сертификати C&G 2330 levels 2 и 3 са включени в NVQ.
Като допълнение към NVQ квалификацията, работодателите може за изискват и притежанието на две други награди: City & Guilds 2391 Inspection, Testing and Certification of Installations и City & Guilds 16th Edition IEE Wiring Regulations (2381). Другите образователни курсове включват City & Guilds In-service Inspection и Testing of Electrical Equipment (2377 – тестване на подвижни устройства), аларми, противопожарни системи и осветление при спешни случаи. Подобни курсове се преподават в местните колежи или чрез организаторите на Part P обучение. Electrical Contractors’ Association също осигуряват информация относно обучението в областта на електротехниката, включително и относно договорното управление, закон и оценка на труда.

Шотландия
Стажантите в Шотландия могат да направят избора си измежду същите направления като гореспоменатите, за да придобият Electrotechnical SVQ Level 3. обаче, техническите сертификати не се предлагат в Шотландия.

Part P от Building Regulations – Electrical Safety
От 01.01.2005г. има законно изискване да освидетелствате определени видове електротехническа дейност в областта на домакинството, за да спазите Part P от Building Regulations. Това може да бъде направено или чрез строителен инспектор, или чрез self-certification от предприемача.
За да самоудостоверят работата си, предприемачите в областта на електротехниката, както и техниците в областта на кухненското обзавеждане и обзавеждането на банята, топло и водопроводните инженери, ще трябва да преминат кратък self-certification курс, за да са сигурни, че тяхната работа отговаря на Part P изискванията.
За повече информация относно Part P self-certification scheme, приемните изисквания и информация за електротехническите дейности, за които е необходимо self-certification, свържете се NICEIC, BRE Certification, ELECSA, British Standards Institution (BSI) или National Association of Inspectors & Testers.
Може да има изисквания за кандидатстване по програмата, в зависимост от вашите квалификации и опит. Някои организатори на курсове предлагат допълнително обучение, ако е необходимо, например, 16th Edition Wiring Regulations (BS7671).

Повече информация за професията може да прочетете на infozauk

Advertisement

No comments.

Leave a Reply