Как да си кажа името по букви на английски (да го спелувам)?

NATO PHONETIC ALPHABETБългарските имена често звучат странно и непривично на британците, затова, когато казваме имената си на някого за първи  път, често е добре да ги произнесем веднага и буква по буква (да ги спелуваме), за да могат хората да осъзнаят как се пишат имената ни и да се опитат да ги произнесат по-лесно. В английския език това се налага, защото много често се пише съвсем не това, което се произнася. Затова, ако имаме намерение да се заселим във Великобритания дори и временно, е важно да се научим да произнасяме някои думи буква по буква, както се пишат – или да ги “спелуваме”.  Това най-често са имената ни, понякога, адрес, така ще се научим да произнасяме правилно пощенския си код и др.п.

Умението правилно и без затруднения да спелуваме е особено важно в Обединеното кралство, когато общуваме с някоя инстанция по телефона. За разлика от България, на Острова почти всички въпроси се уреждат по телефона и често преди да започне основния разговор с фирма-доставчик на енергия, вода, местната община, данъчното и др. подобни, от нас се иска да преминем през т.н. identity check (потвърждение на самоличността) – т.е. да потвърдим, че ние действително сме лицето, за което се представяме. Това става, като ни зададат известен брой въпроси, свързани с нашата самоличност, които са различни за всяка институция. Те могат да включват пълните ни имена, адрес – настоящ и бивши адреси (добре е да се помнят и да знаем как се изписват), банки, в които имаме сметки, различни номера – национален осигурителен номер, UTR номер и т.н.

Когато говорим по телефона, понякога е доста трудно да отличим само по звука коя буква произнася човека. понякога той има доста различно от нашето произношение, друг път линията е глуха или има странични шумове, които пречат за правилното разпознаване на буквите. Затова, за по-голяма яснота при спелуването, се използват определени думи, които започват със същата буква, макар понякога да не звучат по същия начин.  Това се нарича “Интернационален код за спелуване” или “Фонетичната азбука на НАТО”.

Например, за да спелуваме името Vasil, казваме всяка буква по този начин:

V for Victor (вий фо Виктъ) – това означава – В, както е в думата Виктор

A for alpha (ей фор алфа)

S for Siera (ес фо Сиера)

I for India (ай фор Индия)

L for Lima (ел фо Лима)

Ако разговаряте с американци, те биха казали – V as in Victor вместо V for Victor.

Ето целия интернационален код за всяка буква от азбуката. Най-вдясно е колонката с произношението, изписано на транскрипция и приблизителното му произношение на български език. Моля, имайте предвид, че някои звукове в английския език нямат българско съответствие, затова не е възможно да бъдат предадени съвсем точно с български букви.

 

Буква

Кодова дума

Транскрипция и приблизително

 произношение на български

(сричката с ударение е с главна буква)

A – (ей)

Alfa
Alpha

/ˈælfɑː/ АЛфа, ЕЛфа

B – (бий)

Bravo

/ˈbrɑːv/ БРАвоу

C (сий)

Charlie

/ˈɑrl/ ЧАали,
/ˈʃɑrl/  ШАали

D (дий)

Delta

/ˈdɛltɑː/ ДЕлтъ

E (ий)

Echo

/ˈɛk/ Екоу

F (еф)

Foxtrot

/ˈfɒkstrɒt/ ФОКСтрот

G (джий)

Golf

/ˈɡɒlf/ голф

H (ейч)

Hotel

/hˈtɛl/ хоуТЕЛ

I (ай)

India

/ˈɪndɑː/ ИНдия

J (джей)

Juliett Juliet

/ˈlɛt/ ДЖУлиет
/ˌlˈɛt/ ДжулиЕТ

K (кей)

Kilo

/ˈkl/ КИЙлоу

L (ел)

Lima

/ˈlmɑː/ ЛИЙмъ

M (ем)

Mike

/ˈmk/ Майк

N (ен)

November

/nˈvɛmbər/ ноуВЕМбъ

O (оу)

Oscar

/ˈɒskɑː/ Оскъ

P (пий)

Papa

/pɑːˈpɑː/ ПАпъ,

Q (кю:)

Quebec

/kwɛˈbɛk/ КуеБЕК

R (а: )

Romeo

/ˈrm/ Роумиоу

S (ес)

Sierra

/sˈɛrɑː/ СиЕръ

T (тий)

Tango

/ˈtæŋɡ/ ТАНгоу

U (ю: )

Uniform

/ˈjuːnfɔrm/ Юнифом

V (вий)

Victor

/ˈvɪktɑː/ ВИКтъ

W (даблю

дабю)

Whiskey

/ˈwɪsk/ УИСки

X (екс)

X-ray
or Xray

/ˈɛksr/ ЕКСрей

Y (уай)

Yankee

/ˈjæŋk/ ЙЕНкий

Z (зед,Зий) Zulu /ˈzl/ ЗУУлуу
– (тире) Dash /ˈdæʃ/ dash ДАШ

 

Освен тези кодови думи, може да използвате и други думи, за които се сещате, за да подпомогнете този, който ви слуша, с разбирането на вашите данни. Например, вместо “алфа” може да се използва думата apple, вместо Charlie – cat и т.н.
А сега гледайте видеото, упражнете се с диктора и след това се поупражнявайте да спелувате по този начин собствени имена, които са важни за вас – вашите имена, града, в който живеете, името на фирмата, в която работите и др. подобни.

 

Advertisement

No comments.

Leave a Reply