Научи сам английски – пълен курс

nauchi-sam-anglijski-pylen-kurs-lilia-doncheva-dimityr-georgievНаучи сам английски” е учебник, съставен на базата на най-новите тенденции в обучението по английски език.

Автори са Лилия Дончева и Димитър Георгиев.

В предложените диалози и упражнения са използвани често употребявани думи и изрази в английския език.
Предоставена е транскрипцията им (как се произнасят) и ясни и леснодостъпни обяснения за граматиката и речниковия запас.
Към учебника има и записи, които е препоръчително да се слушат, за да се усвои добро произношение.
Структурата и най-добрия начин за ползване на този учебник може да намерите в предговора му.

Съдържание по теми:

 Увод
Преди да започнем
Урок 1: Запознаване (първа част)
Урок 2: Запознаване (втора част)
Урок 3: Моят дом
Урок 4: Моето семейство
Урок 5: Времето
1-5: Първи преговор
Урок 6: Транспорт
Урок 7: В хотела
Урок 8: Свободно време и интереси
Урок 9: На пазар
Урок 10: В магазина
6-10: Втори преговор
Урок 11: Какво ще правиш?
Урок 12: Ориентиране в града
Урок 13: Къде си роден?
Урок 14: На парти
Урок 15: Образование
11-15: Трети преговор
Урок 16: В лекарския кабинет
Урок 17: Един работен ден
Урок 18: Спорт
Урок 19: На почивка
Урок 20: Вестници и списания
16-20: Четвърти преговор
Урок 21: Интернет
Урок 22: Във фризьорския салон
Урок 23: В ресторанта
Урок 24: На кино
Урок 25: Празници и пожелания
21-25: Пети преговор
Урок 26: На интервю
Урок 27: Музика
Урок 28: Звездни знаци
Урок 29: Бизнес кореспонденция
Урок 30: Бизнес преговори
26-30: Шести преговор
Ключ към упражненията

Advertisement

No comments.

Leave a Reply