Студентско настаняване във Великобритания

Много студенти живеят в жилища, предоставени от частен хазяин. Правата им като наематели са различни в зависимост от това какъв тип договор за наем имат и от кой са наели жилището под наем.

Основните видове настаняване за студенти в частни жилища включват:

  • настаняване в жилище, предоставено от частен хазяин;
  • настаняване в частни общежития;
  • настаняване в стая в жилището на хазяина.

Ако планирате да наемете частно жилище, вашият хазяин има право да направи проверка за правата ви за пребиваване в държавата.

Настаняване в частен имот

Това са самостоятелни имоти – къщи или апартаменти, които студентите могат да наемат самостоятелно или с други хора. За този вид настаняване общо взето всички сметки се плащат отделно от наема, но някои от сметките може и да са включени в цената на наема – например сметката за вода. Подробности за това кои сметки и дали някакви сметки са включени в цената на наема, се описват в договора за отдаване на жилището под наем.

В случай, че живеете самостоятелно и не делите едно жилище с вашият хазяин, най-вероятно вие сте настанен с договор под наем от вида assured shorthold tenancy.

Този вид настаняване може да бъде с фиксиран срок, например за 12 месеца, или да бъде периодичен – месец за месец. За хазяина е много лесно да изгони своя наемател, разбира се ако следва законовата процедура.

Настаняване в частни общежития

Все по-популярно става настаняването в стаи, които са в един имот и са собственост на частни компании. Някои от сградите са специално построени с цел да бъдат студентски общежития и и работят като търговски дружества, докато други са оформени като благотворителни тръстове и имат много специфични изисквания за участие. Обикновено сметките са включени в цената на наема.

Най-често студентските общежития не са свързани с даден университет, а много от тях са с регистриран доброволен кодекс. Този кодекс регулира стандартите, които трябва да бъдат следвани относно безопасността, поддръжката и взаимоотношенията между мениджърите на общежитието и студентите, които живеят там.

Обикновено студентите, живеещи в общежития, също имат договор за наем от типа „assured shorthold tenancy“. Най-често срока нанаема е колкото срока за годишното обучение – 50-51 седмици.

Споделено съжителство с хазяина

Ако студент е наел стая от жилището на частен хазяин и споделя с него кухнята и банята, този студент се нарича „lodger”. Такъв наемател обикновено има собствена стая в жилището нахазяина си, но няма ексклузивни права над нея. Това означава, че хазяинът може да влиза в стаята без да е нужно даиска позволение за това. Обикновено в този случай наемателят плаща такса, която обхваща наема и сметките, а в някои случаи таксата може да включва и изхранване.

Самият хазяин може да е собственик на жилището или да е наемател и да преотдава стая от жилището. В който и да е от двата случая, студента, който живее там е „изключителен наемател“ докато:

  • споделя части от жилището с хазяина, различни от коридор, антре, стълби, килер;
  • хазяина обитава жилището като негово основно жилище, в момента на начало и края на договора с него.

„Изключителният наемател“ има ограничени права и не е нужно хазяина да отнася случая в съда, ако иска да го изгони.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply