Употреба на „Enough“

„Enough“ може да  се квалифицира за прилагателно или наречие, може да се използва и със съществително или дори да действа като местоимение.

Употреба с прилагателни и наречия

  • „Тя не е достатъчно висока за балерина.“ (She isn’t tall enough to be a ballet dancer.)
  • „Опасявм се, че работата ти не е достатъчно добра“ (I’m afraid your work just isn’t good enough.)
  • „Не мога да пиша достатъчно бързо и заради това времето не ми стигна“ (I couldn’t write quickly enough and I ran out of time.)

„Enough“ се използва след прилагателното и наречието.

Употреба със съществителни

  • There isn’t enough bread to make sandwiches. „Няма достатъчно хляб за сандвичи“
  • Have you got enough money? „Имаше ли достатъчно пари?“
  • There aren’t enough nails. „Няма достатъчно гвоздеи.“

Употреба на „Enough of“

Не се използва „Enough of “, освен ако не е налице определител (това /онова,  мой / твой / негов и т.н.).  Не може да се построи изречение като това: „There isn’t enough of bread“. Може да се каже: „I’ve had enough of your nonsense!“ Тук „your“ играе ролята на определител. „I haven’t seen enough of the film to really form an opinion.“ – тук „the film“ играе ролята на определител.

„Enough“ може да се използва и без съществително: That’s enough! Be quiet!

„Enough“ може да се използва и с прилагателно и съществително едновременно.

Когато се използва по този начин – с прилагателно и съществително – е възможна употребата на думата на две различни места в изречението, но смисъла се изменя. Например:

  • We haven’t got big enough nails. (Нямахме достатъчно големи гвоздеи) Смисълът тук е, че имаме гвоздеи, но нито един от гвоздеите, с които разполагаме, не са достатъчно големи.
  • We haven’t got enough big nails. (Нямахме достатъчно големи гвоздеи). На български преводът е същият, но тук смисълът е – имаме големи гвоздеи, но те не са достатъчно като бройка.

Когато „enough“ е между прилагателното и съществителното име, „enough“ се оттнася до прилагателното. Например „We haven’t got big enough nails“ показва, че нямаме достатъчно големи гвоздеи, въпреки, че имаме някакви гвоздеи.

Когато „enough“ е преди прилагателното, то определя фразата на съществителното. We haven’t got enough big nailsв случая, „enough“ ни показва, че нямаме достатъчно гвоздеи., макар че имаме и големи гвоздеи – те не са достатъчно.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply