Често срещани грешки в английския език – “a” или “the”

Темата за “а” и “the” e доста дълга, но накратко и простичко обяснено, определителният член the използваме, когато говорим за нещо, определено (the man – човекът, т.е. точно този човек) или когато нещо е единствено по рода си.

petya

(«Иван се запозна с (едно) хубаво момиче, което никога преди не бил виждал». Тук се използва неопределителният член a, защото това е просто едно момиче, за което нищо не се знае)

petya 2

(«Иван се запозна с хубавото момиче с лилавата коса, за което всички говореха». Тук се използва определителният член  the, защото това вече не кое да е момиче, а точно момичето с лилавата коса, за което Иван е знаел, защото всички са говорели и преди. Често на български)

В този случай, да направите разликата ще ви помогне членуването на български:

неопределителен член a – на български – нечленувана дума (момиче)

определителен член the – на български – думата е членувана (момичеТО).

Още конкретни примери по групи, свързани с употребяването на the

Винаги се употребяват думи с the, когато те са

 • единствени по рода си – например – The Pope (Папата), The Sun (Слънцето – само едно е в нашата слънчева система), The Moon (Луната).
 • музикални инструменти – the piano, the violin
 • когато говорим за услуга или система – the train, the police, the radio
 • При някои географски названия, например страни, съдържащи думите  kingdomstates or republic:

the United Kingdom; the kingdom of Nepal; the United States; the People’s Republic of China.

 • Със страните, които имат множествено число в името си:

the Netherlands; the Philippines

 • • Географски обекти като планински вериги, групи острови, реки, морета, океани и канали:

the Himalayas; the Canaries; the Atlantic; the Atlantic Ocean; the Amazon; the Panama Canal.

 • Имена на вестници:  The Times; The Washington Post
 • Известни сгради или произведения на изкуството: the Empire State Building; the Taj Mahal; the Mona Lisa; the Sunflowers
 • организации:
 • the United Nations; the Seamen’s Union
 • хотели, пъбове и ресторанти*:
 • the Ritz; the Ritz Hotel; the King’s Head; the Déjà Vu
 • *Забележка: Не използваме “the”, ако името на хотела или ресторанта е името на собственика, например: Brown’s; Brown’s Hotel; Morel’s; Morel’s Restaurant
 • Фамилии: the Obamas (семейство Обама); the Jacksons (семейство Джаксън)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply