Задължителна образователна система в Англия

Структура  Всички деца с постоянно местожителство в страната, независимо от националността им попадат в задължителната образователна система на Англия.Задължителното ... Continue Reading →