Съкращенията – толкова популярни в английския език

Съкращенията са доста популярни в английския език и често доста затрудняват чужденците, изучаващи английски език. Те се създават непрекъснато и ако човек не следи медиите ... Continue Reading →

Странни английски идиоми/изрази (follow suit, easy on the eye, just as well)

Идиомите  са устойчиви словосъчетания, в които цялостното значение от целия израз се различава от значенията на думите, които го съставят.  Идиомите са характерни за ... Continue Reading →

Интересни английски идиоми – “Turn a blind eye”, “Fat Chance”, “Mad as a Hatter”

Идиомите  са устойчиви словосъчетания, в които цялостното значение от целия израз се различава от значенията на думите, които го съставят.  Идиомите са характерни за ... Continue Reading →

Странни за произнасяне и писане имена в Обединеното кралство

Как да прочетем или да напишем това име? Този въпрос често затруднява хората, които учат английски, защото както в географските, така и в собствените имена, логиката ... Continue Reading →

27 английски думи, които не сте знаели, че съществуват

Английският език се развива непрекъснато, като една от областите на развитие са новите думи, които се раждат. Част от тях навлизат от други езици, други са съвсем нови, ... Continue Reading →

Минало перфектно продължително време – Past Perfect Continuous

  Форма:  Действащо лице+ had + been + глагол + ing Примери: 1. Съобщително положително изречение: I, you, he, she, it, we, they had  (‘d) been    playing 2. Съобщително отрицателно изречение: I, you, ... Continue Reading →

Странни пътни знаци: Heavy plant crossing, No fly-tipping

Този знак не означава, че тежко растение се е запътило да пресича улицата, както може да ни изглежда на пръв поглед.         Думата “plant” тук е употребена ... Continue Reading →

Коледно тържество в Първо българско училище “Св.Св. Кирил и Методий в Бирмингам

  Честита нова 2015 година! Първо българско училище “Св.Св. Кирил и Методий” в  Бирмингам и Българско училище “Св. Паисий Хилендарски”  в Нотингам Ви пожелават ... Continue Reading →

Как да запомним по-лесно правопис на думи или какво е mnemonics?

В английския език често правописът не следва правила, което прави доста трудно запомнянето на правилното изписване на особени думи. Тук идва на помощ мнемониката – ... Continue Reading →

 Как да подобря английския си?

Често изучаващите английски език задават въпроса – Как да подобря английския си език? На въпроса отговаря Джордж Пикъринг  –  консултант, учител,  партньор-преподавател ... Continue Reading →

Университетът Ълстър

Университетът предлага много добри програми в сферата на бизнеса. Обучението продължава 3 години за бакалавърска степен, специалност Business  Studies. Програмата на обучение ... Continue Reading →

Английските идиоми – A Piece of Cake, It Takes Two to Tango, Head Over Heels, An Arm and A Leg

Идиомите или фразеологизмите представляват устойчиви съчетания от две или повече думи, чието значение като цяло не е съставено от значенията на изграждащите го думи. Идиоми има ... Continue Reading →

Сегашно перфектно (просто) или сегашно перфектно продължително време?

В този кратък урок ще обясним с няколко примера каква е разликата при употребата на сегашно перфектно време, наричано още “сегашно перфектно просто” и сегашно ... Continue Reading →