Вашето дете е вече в предучилищна възраст – а сега накъде?

Сезоните минават един след друг и настъпва моментът вашето дете да тръгне на училище. В Англия задължителната възраст за това е при навършване на 5 години. Една година ... Continue Reading →

Първите години на вашето дете в Англия – къде може да учи, играе и се забавлява?

• Безплатно ранно обучение и възпитание на деца на 3 и 4 годишна възраст (Free Early Education Entitlement – FEEE ) Всички деца на 3 и 4 години, имат право на безплатно обучение до 15 часа ... Continue Reading →

Начално Образование

Видове училища Има два вида училища, между които можете да направите избор – училища на local education authority (LEA) (местен образователен орган на властта) и независими училища. LEA ... Continue Reading →