Странни английски идиоми/изрази (follow suit, easy on the eye, just as well)

Идиомите  са устойчиви словосъчетания, в които цялостното значение от целия израз се различава от значенията на думите, които го съставят.  Идиомите са характерни за ... Continue Reading →

Интересни английски идиоми – “Turn a blind eye”, “Fat Chance”, “Mad as a Hatter”

Идиомите  са устойчиви словосъчетания, в които цялостното значение от целия израз се различава от значенията на думите, които го съставят.  Идиомите са характерни за ... Continue Reading →

Дистанционни курсове и подобряване нивото на квалификация

Хората никога не спират да учат. В стремежа си да стават по-добри в работата си или ако са решили да сменят попрището те постоянно търсят начини да се усъвършенстват. ... Continue Reading →

Странни за произнасяне и писане имена в Обединеното кралство

Как да прочетем или да напишем това име? Този въпрос често затруднява хората, които учат английски, защото както в географските, така и в собствените имена, логиката ... Continue Reading →

Безплатни образователни сайтове, от които можете да научите нещо ново

Не ви допада идеята за скъпи курсове, прекарани дълги часове в претъпкани класни стаи и незадоволителните резултати накрая? Е, имаме добра новина за вас. Ако искате да ... Continue Reading →

Минало перфектно продължително време – Past Perfect Continuous

  Форма:  Действащо лице+ had + been + глагол + ing Примери: 1. Съобщително положително изречение: I, you, he, she, it, we, they had  (‘d) been    playing 2. Съобщително отрицателно изречение: I, you, ... Continue Reading →

Как да обогатите знанията си по английски език

Знаете някои основни неща по английски език, но смятате, че не е достатъчно? Искате да обогатите знанията си и се чудите как? В тази кратка статия ще намерите отговор ... Continue Reading →

Странни пътни знаци: Heavy plant crossing, No fly-tipping

Този знак не означава, че тежко растение се е запътило да пресича улицата, както може да ни изглежда на пръв поглед.         Думата “plant” тук е употребена ... Continue Reading →

Как да запомним по-лесно правопис на думи или какво е mnemonics?

В английския език често правописът не следва правила, което прави доста трудно запомнянето на правилното изписване на особени думи. Тук идва на помощ мнемониката – ... Continue Reading →

 Как да подобря английския си?

Често изучаващите английски език задават въпроса – Как да подобря английския си език? На въпроса отговаря Джордж Пикъринг  –  консултант, учител,  партньор-преподавател ... Continue Reading →

Английските идиоми – A Piece of Cake, It Takes Two to Tango, Head Over Heels, An Arm and A Leg

Идиомите или фразеологизмите представляват устойчиви съчетания от две или повече думи, чието значение като цяло не е съставено от значенията на изграждащите го думи. Идиоми има ... Continue Reading →

Сегашно перфектно време – Present Perfect Tense – Резултат от действията ни

Present Perfect / Сегашно перфектно (Просто) време Перфектните времена на пръв поглед са странни, но ако разберете това, няма да имате проблем и с останалите перфектни времена ... Continue Reading →

Английски идиоми – Let Sleeping Dogs Lie, Foam at the Mouth, A Slap on the Wrist

Идиомите или фразеологизмите представляват устойчиви съчетания от две или повече думи, чието значение като цяло не е съставено от значенията на изграждащите го думи. Идиоми има ... Continue Reading →