Say или tell? Често срещани грешки в английския език.

1. Използваме tell в смисъл на “разкажа”, когато имаме предвид пълноценен разказ, а не просто споменаване за нещо.

1

(«Разкажи ми всичко за това, мамо».)

2. В случаите, когато може да се каже както say, така и telltell винаги се използва без предлог.

2

(«Той ми каза, че има лошо предчувствие за изваждането на зъб на носорога». (tell me, а не tell to me”)

3. Say по-често се употребява с пряка реч, а tell — с косвена.

Tell him to bring his friend over tonight.

(«Кажи му да си доведе приятеля довечера.».)

4. Запомнете някои устойчиви словосъчетания:

to tell a story – разказвам история

to tell the truth – казвам истината

to tell a lie – лъжа

to tell a joke – казвам виц

to tell a secret – казвам (издавам) тайна

tell the time – казвам колко е часа

to say: yes or no – казвам да или не

to say a few words – казвам няколко думи

to say something – казвам нещо

3

(— Йордане,  кажи нещо. – Нещо.)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply