Типични английски думи и изрази – pretty, come again?

Думата pretty, освен “хубав/-а, може да се употребява като наречие – със значение “достатъчно”, “в значителна степен” Например, ако ви нарекат “pretty smart”, ... Continue Reading →