Интересни английски идиоми – “Turn a blind eye”, “Fat Chance”, “Mad as a Hatter”

Идиомите  са устойчиви словосъчетания, в които цялостното значение от целия израз се различава от значенията на думите, които го съставят.  Идиомите са характерни за ... Continue Reading →

Английски идиоми – Let Sleeping Dogs Lie, Foam at the Mouth, A Slap on the Wrist

Идиомите или фразеологизмите представляват устойчиви съчетания от две или повече думи, чието значение като цяло не е съставено от значенията на изграждащите го думи. Идиоми има ... Continue Reading →

Английски идиоми – Tie the Knot, When Pigs Fly и др.

Идиомите или фразеологизмите представляват устойчиви съчетания от две или повече думи, чието значение като цяло не е съставено от значенията на изграждащите го думи. ... Continue Reading →

Популярни идиоми – Wear Your Heart on Your Sleeve, A Chip on Your Shoulder и др.

Идиомите или фразеологизмите представляват устойчиви съчетания от две или повече думи, чието значение като цяло не е съставено от значенията на изграждащите го думи. ... Continue Reading →

Английски идиоми – “up and running”, “it’s raining cats and dogs”

1. Be up and running. Изразът “be up and running” означава, че нещо работи, функционира – обикновено машина или система. Пример: Since we got the new leader, our program has finally been up and running. Our computer ... Continue Reading →

Английски идиоми – типични изрази за “Млъкни!” , “Затвори си устата!”

Фразите, представени с илюстрациите по-долу, означават “Млъкни!”, “Тихо!” или “Затвори си устата”, но понякога това е трудно да се отгатне, ако човек ... Continue Reading →