Видеоуроци по правилно английско произношение – /u/ и /u:/.

В поредния от видеоуроците на ББС ще се упражняваме да произнасяме правилно английския кратък звук  /u/. Не забравяйте да следите положението на устните при произнасянето ... Continue Reading →

Видеоуроци по правилно английско произношение – /i/ и /i:/. Кратки и дълги гласни.

В този видеоурок па ББС ще видите и чуете как правилно да произнесете английския гласен краък звук /i/. Във видеото са споменати следните думи:  kit – комплект bid – ... Continue Reading →

Сегашно просто време (Present Simple Tense)

  Да разгледаме следната ситуация: Alex is a bus driver. But now he is asleep in bed Алекс е автобусен шофьор. Но в момента той е в леглото си, заспал. So: He is not driving a bus (he is asleep).   Следователно ... Continue Reading →