Типични английски думи и изрази – pretty, come again?

Думата pretty, освен “хубав/-а, може да се употребява като наречие – със значение “достатъчно”, “в значителна степен” Например, ако ви нарекат “pretty smart”, ... Continue Reading →

Английски идиоми – типични изрази за “Млъкни!” , “Затвори си устата!”

Фразите, представени с илюстрациите по-долу, означават “Млъкни!”, “Тихо!” или “Затвори си устата”, но понякога това е трудно да се отгатне, ако човек ... Continue Reading →