Интересни английски идиоми – “Turn a blind eye”, “Fat Chance”, “Mad as a Hatter”

Идиомите  са устойчиви словосъчетания, в които цялостното значение от целия израз се различава от значенията на думите, които го съставят.  Идиомите са характерни за ... Continue Reading →

Сегашно просто време (Present Simple Tense)

  Да разгледаме следната ситуация: Alex is a bus driver. But now he is asleep in bed Алекс е автобусен шофьор. Но в момента той е в леглото си, заспал. So: He is not driving a bus (he is asleep).   Следователно ... Continue Reading →

Често срещани грешки в английския език – to go или going ?

Най често, неопределената форма на глагола (инфинитив), на български и на английски запазват формата си. I want to go to the cinema – Искам да отида на кино. to go – да отида   В ... Continue Reading →