Видеоуроци по правилно английско произношение – /i/ и /i:/. Кратки и дълги гласни.

В този видеоурок па ББС ще видите и чуете как правилно да произнесете английския гласен краък звук /i/. Във видеото са споменати следните думи:  kit – комплект bid – ... Continue Reading →

Думи, които бъркаме – Who или Whom

Правило Използвайте правилото “той/него”, за да решите коя дума да използвате. Заместете who/whom  с “той” или “него” (съответно “тя/нея” или “то/него”) той ... Continue Reading →

Думи, които си приличат – emigrate-immigrate, lie-lay, fewer-less

Разликата в думите emigrate – immigrate е в гледната точка. Казваме emigrate, когато имаме предвид човек, който напуска страната си, за да емигрира в друга. Когато имаме предвид ... Continue Reading →

Думи, които си приличат – accept-except, complement-compliment

Accept – означава “да приема” нещо или някого. Например – We accept dogs in this restaurant. (Приемаме кучета в ресторанта).   Except, от своя страна, означава – “освен”, ... Continue Reading →

Английски идиоми – типични изрази за “Млъкни!” , “Затвори си устата!”

Фразите, представени с илюстрациите по-долу, означават “Млъкни!”, “Тихо!” или “Затвори си устата”, но понякога това е трудно да се отгатне, ако човек ... Continue Reading →

Често срещани грешки в английския език – словоред

Този тип грешки се срещат, защото често, когато още сме в началните стадии на изучаване на езика, използваме българския словоред, за да подредим английско изречение, ... Continue Reading →

Английски език – уебсайт за безплатни уроци по английски език

Този уебсайт съдържа граматически материал, необходим за ниво начинаещи, малко напреднали и средно напреднали.   Уебсайтът е организиран в кратки уроци, в които са ... Continue Reading →