Английските идиоми – A Piece of Cake, It Takes Two to Tango, Head Over Heels, An Arm and A Leg

Идиомите или фразеологизмите представляват устойчиви съчетания от две или повече думи, чието значение като цяло не е съставено от значенията на изграждащите го думи.  има в почти всички езици и те не се превеждат буквално на други езици. 

Пример за идиом: От дъжд на вятър = рядко.

Употребата на идиоми прави речта колоритна, естествена и често – остроумна.  При изучаването на чужд език идиомите се изучават специално, защото често са доста различни от тези в родния ни език и не винаги е възможно да се досетим за значението им.

piece of cake

“It’s a Piece of Cake!”

Отнася се за нещо, което е много лесно – фасулска работа.

 

 

It Takes Two to Tango

“За танго са нужни двама”. Но смисълът на този израз е, че някои неща не могат да бъдат извършени само от един човек, необходими са двама, затова и отговорностите за последствията трябва да са поделени.

Head Over Heels

Нещо като пиян от любов, влюбен до уши и т.н.

An Arm and a Leg

Отлична фраза, означаваща прекалено висока цена за нещо. “Майка си и баща си”.

Имате ли какво да допълните? Напишете и своите любими идиоми.

 

Източник: LifeHacker

Advertisement

No comments.

Leave a Reply