Английски думи, които е добре да научите

Има думи, които всеки един от нас ще среща и ще се наложи да научи значението им.
някои от тях дори ще ги чува, когато сънародници си говорят на български.
Думи, с които така свикваме, че се употребяват вместо българските.
Ето и думите, които най-често използваме, след всяка дума е дадено и нейното значение.

Tube – метро
Underground – думата обозначава нещо, което се намира под земята, а в града това е обозначение за влаковата система, чиито влакове се придвижват под земята – метрото
Bus lane – автобусна лента, която би следвало да се използва само от автобусният транспорт

MOT – в България аналог е годишният технически преглед
Third party, fire and theft – щети от трето ице, пожар или кражба
Comprehensive – Пълно автокаско – това е вида автомобилна застраховка, която помага да платите за подмяна или ремонт на вашето превозно средство, ако е откраднато или повредено при инцидент, който не е сблъсък. Обикновено покрива щети от пожар, вандализъм или падащи предмети (като дърво или градушка).

Pay slip – фиш за заплата. На него можете да проверите колко е заработката Ви за отчетеният период, както и  колко такси са ви удържани и за какво.
Wages – заплащането на служителят за определен период от време (във Великобритания най-често се изчислява на час, например това може да е 15 паунда на час)
Earnings – това е сумата, която сте заработили за определеният период, заработка
CSCS – абревиатура, която работещите в областта на строителството добре знаят. Construction Skills Certification Scheme е водещата сертификационна схема във Великобритания що се отнася до работа в строителната индустрия. Картите, които предоставя схемата, са доказателство, че служителят има нужната квалификация да работи.
Public-liability insurance – застраховка „Гражданска отговорност“. Във Великобритания това е форма на застраховка, която изплаща обезщетение на член на обществото, страдащ от нараняване или преживяващ вреда в резултат на това, че притежателят на полицата или неговите служители не са предприели разумна стъпка.
Employed – служител, на който му се плаща за извършената работа
Self-Employed – самонаето лице. Някой, който сам организира работния процес, работи и клиентите му плащат за това. Също така сам се грижи за таксите, които трябва да плаща.
Tax return – Годишна данъчна декларация – официална форма, която попълвате с подробности за доходите и личната ви ситуация, така че данъкът, който дължите да бъде правилно изчислен.
LTD е писмено съкращение за „ограничена“, когато се използва след името на фирма, например ЕООД или ООД. Дружество с ограничена отговорност до размера на внесения капитал
Sole Trader – едноличен търговец или самонаето лице. Лице, което притежава собствен бизнес и няма партньор или акционери.

Bank statement – банково извечение, отпечатан документ, показващ всички пари, внесени и извадени от банкова сметка. Банковите извлечения обикновено се изпращат от банка на клиент на редовни интервали от време.
Bill – сметка, писмено изявление за парите, които дължите за предоставените Ви стоки или услуги.
Receipt – касова бележка, доказателство, че са получили пари от Вас.
Direct debit – директен дебит
Standing order – нареждане за периодични преводи
Loan – заем
Cashpoint, bank machine, ATM, cash dispenser – банкомат
Change – ресто, промяна и др.

National insurance Number – национален осигурителен номер, според който плащате своите осигуровки
UTR – данъчен номер (за  фирми)
Rubbish – боклук, ненужни вещи
Oyster – ойстер карта за пътуване в лондонският транспорт. Всъщност ойстер е перлена мида.
Lift – асансьор
Carpet – килим, мокет
Mobile phone – мобилен телефон
Pay as you go – предплатена услуга, ваучер
Contract – договор
Switch – сменям (прехвърям се от един оператор/доставчик на друг, прехвърям се от разговори на ваучер към месечен договор и др.)

Overtime – работа в извън работно време, допълнителна работа
Sick – болен
Day off – еднодневен  отпуск
Bank holiday – официален почивен ден

Toolbox – кутия с инструменти
Till – каса в магазин
Queue – опашка (в магазин)
Value – стойност

Council – община
Council house – общинско жилище, принадлежи на местната община и може да бъде наето срещу нисък наем

Appointment – среща в предварително запазен час обикновено в здравни или обществени учреждения
Book – запазване на час (лекар, зъболекар, банка, за интервю за национален осигурителен номер и др.), Означава също и книга
Jobработа
Recruitmentподбор на персонал или друго
Vacancyсвободна работна позиция
Career – кариера
Mate – приятел (колега, познат или просто някой на улицата, когото искаш да попиташ нещо).

Има и изрази, които са по-подходящи от единична дума за  отказ (no) или за потвърждение (yes). Това са „I don’t think sо“ за отказ и съответно „I think so” за потвърждение.

Също така е по-удачно да се използва „I’m ok, thanks” вместо „No, thanks“.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply