Английски идиоми – типични изрази за “Млъкни!” , “Затвори си устата!”

Put a sock in it
Фразите, представени с илюстрациите по-долу, означават “Млъкни!”, “Тихо!” или “Затвори си устата”, но понякога това е трудно да се отгатне, ако човек си превежда отделните думи.

 

Изрази, при които общото значение на целия израз не е равно на сбора от значението на отделните думи, се наричат идиоми.

 

Затова, макар че в израза Put a sock in it  има думата “чорап” – sock – това не е покана да си сложите чорап в устата, а да замълчите.

Cork it

 

Същото се отнася до израза Cork it – няма нужда да слагате тапа в устата, но значението е същото “Замълчи!”

 

По-долу следват още изрази със същото значение.

Разгледайте картинките и се опитайте да запомните изразите под тях.

 

 

Button it

 

 

 

 

 

 

 

 

zip

Advertisement

No comments.

Leave a Reply