Английски идиоми – “kick the bucket”, “a whale of time”

1. “Kick the bucket”

Буквално преведени, думите означават, че сме ритнали кофата,

kick the bucket

но всъщност, като устойчив израз, се употребява в значение “да умра”.

bucket1

Нямаше нужда да риташ кофата толкова силно

 

2. A whale of time.

Значението на този устойчив израз всъщност няма нищо общо с китовете – означава – да прекараш прекрасно, да се забавляваш много хубаво.

whale

Всички прекараха страхотно на купона.

 

 

Advertisement

No comments.

Leave a Reply