Английски идиоми – “up and running”, “it’s raining cats and dogs”

1. Be up and running.

Изразът “be up and running” означава, че нещо работи, функционира – обикновено машина или система.

Пример: Since we got the new leader, our program has finally been up and running.

Our computer crashed, but the engineer got it up and running soon again. 

computer_running

С други думи, ако кажем за нещо, особено система или машина че – it is up and running – това значи, че функционира, работи добре.

 2. It’s raining cats and dogs

Изразът означава “вали много силно” или “вали като из ведро”.

Можем още да кажем: “It’s raining heavily”, “It’s pouring outside”.

raining cats and dogs

 

Advertisement

No comments.

Leave a Reply