Българско училище ”Св. Климент Охридски”, Godalming, Surrey

Godalming1
Българското училище ” Св. Климент Охридски ” в гр. Годалминг, Съри отваря врати за своите първи ученици през 2010 година. Училището е открито в присъствието на тогавашния посланник на Република България в Обединеното Кралство – г-н Любомир Кючуков и тогавашния културен аташе, г-жа Александрова. Училището е пълноправен член на Асоциацията на български училища в чужбина.

През учебната 2011-12 училището работи по програмата ‘Роден език и култура зад граница”.

От учебната 2012-13 училището работи съгласно изискванията на Godalming2постановление 334/08.12.12 на Министерството на образованието на Република България.  Със заповед ПД 09-397/09.04.2012 година на министъра на образованието, младежта и науката, училището е включено в списъка на българските неделни училища в чужбина с  произтичащите от това последствия, най важното от които – признаване на издаваните свидетелства за завършен клас от Образователното министерство на Република България.

Обучението на учениците в училището се извършва съгласно изискванията и програмата за българските неделни училища в чужбина. Учениците разполагат с пълен комплект учебници и учебни помагала утвърдени от МОМН на РБ. Училището се помещава в сградата на Broadwater Secondary School в гр. Godalming3Godalming, в което ползваме класната стая за чуждоезиково обучение. Разполагаме с интерактивна дъска, компютър, интернет, прожектор и мултимедийна програма за презентация на уроците. Предоставената ни база отговаря на всички изисквания за провеждане на учебно-възпитателен процес в Обединеното Кралство.

През ваканциите учениците посещават клуб,,Аз съм българче” и Art class.

Родителите на учениците ползват безплатен паркинг , а в междучасията учениците имат възможност да играят на прилежащата към училището паркова площ.

За контакт:

Петър Минчев, административен директор:

тел: 07958498217, pminchev@btinternet.com

Диляна Александрова, финансов директор:

тел: 07799768768, имейл: info.bgschooluk@gmail.com

Facebook: Sveti Kliment Ohridski – Bulgarian School

Адрес на училището:

Broadwater School

Summers Road
Godalming
Surrey
GU7 3BW

Advertisement

No comments.

Leave a Reply