Българско училище “Св. св. Кирил и Методий”

Българското училище “Св. св. Кирил и Методий” в град Watford, Великобритания, е основано през септември 2013 година по инициатива и под ръководството на г-жа Галина Джап.

Целите на училището са да съхрани българския език и култура и да се превърне в средище на българската общност в Watford и района. Училището съществува 2 години на самоиздръжка.

​През 2015 год. Българско училище “Св. св. Кирил и Методий” е лицензирано от МОН по програмата “Роден език и култура зад граница”.

От учебната 2016/2017 година училището е регистрирано в списъка на българските неделни училища в чужбина по постановление №334 на Министерския съвет.

В училището се приемат деца, които навършват 5 години в годината на записване в училището. Децата са разделени на „предучилищна група“ и на класове от първи до четвърти според възрастта и степента на познаването на българският език. При наличие на повече желаещи да запишат децата си във възраст 4 години, ще се сформира отделна детска група „Маймунки“. Ако детето не говори добре български то се записва в 1-ви клас, независимо от навършена възраст за по-горен клас.

Предметите, които се изучават в училището са: Български език, Литература, Роден край и Човекът и обществото. Учебната програма и методите на преподаване са съобразени с изискванията на специализираните адаптирани учебни програми за обучение извън територията на България, изработени от Министерството на образованието.

Структурата и методиката на водене на часовете са насочени към индивидуалните нужди на децата и са съобразени с българските и английските форми и методи на преподаване включително ползването на PPT презентации и Интернет. Учебните занятия се провеждат в събота от 9:30 до 12:30 часа, а от 12:00 до 12:30 има кръжоци по пеене, драма и народни танци.

При записване в училището се плаща еднократно административна такса в размер на £25. Годишната такса от £250 се плаща на две вноски: £50 депозит до 30-ти юни, заедно с административната такса и £200 наведнъж до 15-ти септември. За второ и трето дете таксите се намалят. В случай, че има родители с две и повече деца, които ще се запишат в училището, може да се направи уговорка за разсрочено плащане.

Плащанията могат да бъдат направени на ръка при посещение на училището в отворените дни (при което се издава фактура) или по банков път.

За връзка с училището и за повече информация, можете да посетите сайта, или да се обадите на телефон 0744 3862119.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply