Българско школо Розова долина – London Tottenham

Българско школо “Розова долина” Tottenham
15 Garman Road, Tottenham, London, N17 0UR
www.bgshkolo.co.uk

Българско школо “Розова долина” е вписано под номер 7 в “Списък на българските неделни училища в чужбина”, утвърден със заповед N РД 09- 397/ 09. 04. 2012 на МОМН.
Училището е отличено и наградено за постижения в областта на българското образование в чужбина от МОМН, като едно от най-добрите български училища извън пределите на България.

Какво? –.За нашите деца, ние създадохме това училище с много любов и желание. То е за всяко българче, пожелало да опознае своята Родина . Знанието съществува, защото се разпространява. Да говорим за България – на български. Ние казваме:
ДА. Има място за всички Вас.
Да. Вие, децата, сте най-важни за нас.
ДА. Ние ще Ви покажем вълшебния свят, който е зад завесата на Българските букви.
Да. Ние сме тук и Ви очакваме.
Да. Станете част от нас , ние имаме какво да Ви дадем.

Как? – Никога не е късно вашето дете да започне училище при нас. Просто се свържете с нас и ни разкажете за него. Всяко дете е специално и уникално.
В нашите училища се прилага програма съобразена с всички изисквания на Министерството на образованието и специално пригодена за работа с двуезични деца. Модерната техническа база позволява с децата да се работи по методи познати и приятни за тях, подобни като тези в английските им училища. Чрез различни занимателни игри и музика се доразвиват и обогатяват придобитите знания. Всяка отделна степен на образование има ясна цел и ниво до което трябва да достигне детето при завършване курса на обучение. Учениците получават домашна работа и идеи за допълнително стимулиране.

Брой ученици 2012/2013 учебна година – 111

Класове и изучавани учебни предмети:
1-ви клас- “Български език и литература” и “Роден край”
2-ри клас- “Български език и литература”
3-ти клас- “Български език и литература” и “Човекът и обществото ”

Заниманията се провеждат през седмицата

Извънкласни форми на обучение – Народни танци и Артистичен клуб ,,Народно творчество” .
Йога клас за родители.

За повече информация и допълнителни въпроси:

www.bgshkolo.co.uk

ventexbg@btinternet.com или vesgeomit@abv.bg
Милена Везенкова /директор/ Моб: 07852125275
Веселина Семерджиева /преподавател начална степен/ – Моб: 07547010920

DSC_0397март 2DSC_0380

Advertisement

No comments.

Leave a Reply