Видеоуроци по правилно английско произношение – /i/ и /i:/. Кратки и дълги гласни.

vowels-2-i-smallВ този видеоурок па ББС ще видите и чуете как правилно да произнесете английския гласен краък звук /i/.

Във видеото са споменати следните думи: 

kit – комплект bid – залагане
hymn – химн (“н”-то не се произнася) minute – минута

Във втората част от видеото има сравнение между краткия звук /i/ и дългия звук /i:/. В българския език понятието “дължина на гласните звуци” няма   значение и затова често предизвиква трудности и неразбиране у изучаващите английски.
В английския език дължината на произнасяне на гласния звук може да има смислоразличителна функция, т.е. значението на думата може да е едно, ако е произнесена с кратък звук и съвсем друго, ако е произнесена с дълъг звук, Ето един класически пример:

Примерите от сравнението на дългия звук и краткия звук:

Кратък звук /i/ Дълъг звук /i:/
hit – хит heat – горещина
lip – устна leap – скок
sick – болен seеk – търся
will – ще/завещание wheel –  колело (на автомобил, велосипед)

 

Pronunciation Tips – Short Vowel – Programme 1 from BBC Lear

 

long iВ следващия видеоурок ще видите и чуете как правилно се произнася дългият английски гласен звук /i:/.

Употребените думи с транскрипция:

fleece – /fli:s/ – вълна, козина

sea – /si:/ – море

machine – /mə’ʃi:n/ – машина, механизъм

В това видео има и сравнение между краткия звук: /i/ и дългия звук  /i:/.

Примерите от сравнението на дългия звук и краткия звук:

Дълъг звук /i:/ Краткий звук /i/
litre – /‘li:tə/ – литър litter – /‘litə/ – боклук, разхвърлям боклук
cheap – /ʧi:p/ – евтин chip – /ʧip/ – тънко парче
feet – /fi:t/ – стъпало fit – /fit/ – годен, подходящ
he’s – /hi:z/ – съкр.. от „ he is“ his – /h iz/ – него
peach – /pi:ʧ/ – праскова pitch – /piʧ/ – разхвърлям
sheep – /ʃi:p/ – овца ship – /ʃip/ – кораб

Pronunciation Tips – Long Vowel – Programme 8

 

Още видеоуроци – Произнасяне на някои типично английски звукове, които нямат подобни в българския език.

Advertisement

Trackbacks/Pingbacks

  1. Видеоуроци по правилно английско произношение – /u/ и /u:/. | Образование в UK - 11/11/2013

    […] Видеоуроци по правилно английско произношение – /i/ и /i… […]

Leave a Reply