Видеоуроци по правилно английско произношение – /ɔ/ и /ɔ:/

vowels-5-o-short-small В това видео на ББС ще научите как правилно да произнасяте краткия звук /ɔна английски език.

Той прилича на българския звук “О”,  като устните не са толкова закръглени, затова често го наричат “отворено о”. В американския вариант произношението е много по-оворено и често се чува почти като “а”. В тези видеоуроци произношението е английско. Слушайте внимателно и се опитайте да повтаряте след диктора.

Примери:

lot – /lɔt/ –  много (a lot of)

odd– /ɔd– нечетен

wash – /wɔʃ/ – мия, пера

Произнасяне на краткия звук /o/

 

vowels-11-o-long-small В този видеоурок ще се научите да произнасяте правилно английският дълъг звук /ɔ:/. Вероятно забелязвате, че той, освен че е по-дълъг, е и доста затворен, но без устните да са издадени много напред. Опитайте да повторите няколко пъти правилното произношение след дикторката.

Примерите от видеото с транскрипция:

thought – /θɔ:t/ – мисъл, мисля

law – /lɔ:/ – закон

north – /nɔ:θ/ – север

war – /wɔ:/ – война

Произнасяне на звука /ɔ:/

 

 

За разликата между дългите и кратките звуци, гледайте още:

 

Видеоуроци по правилно английско произношение – /i/ и /i:/. Кратки и дълги гласни.

 

 

Advertisement

No comments.

Leave a Reply