Видеоуроци по правилно английско произношение на типични звукове

UntitledПредставяме ви 3 видеоурока на ББС по правилно произношение на някои трудни за българите звуци. В този урок ще има един гласен звук, /æ/( bag, mad)  и два съгласни звука – /θ/ (thank you) и /ð/ (this)

Слушайте, наблюдавайте внимателно и повтаряйте.

 

Гласният звук /æ vowels-1-ae-small

В този видеоурок ще се научите как правилно да произнасяте звука /æ/. Това е кратък гласен звук, между българските а и е.

Наблюдавайте внимателно положението на устата на водещата, слушайте и след това, повтаряйте след нея:

Примерите:

trap – /træp/ – капан

stamp – /stæmp– марка, печат

back – /bæk/ – гръб, назад

lap – /læp/ – скут, (на скута, на коленете)

 

Съгласният звук consonants-12-th-1-small

Този видеоурок показва как да произнасяме правилно звукът /θ/ , като има примери, в които той стои в началото на думите, в средата и в края на думите.

За да произнесем звука, показваме малко езика си между зъбите и духаме въздух над него, между езика и горните зъби. Прилича на звука, който казваме, когато имитираме как някой фъфли.

Произнасяне на звука /ð/

Примери:

thin – /θin/ – тънък

throw – /θrəu/ – да хвърля

thumb – /θʌm/ – палец

author – /‘ɔ:θə/ – писател, автор

healthy – /‘helθi– здрав

birth – /‘bə:θ/ – рождение

path – /‘pa:θ/ – пътека

 

Съгласният звук consonants-19-th-2-small

 

Този видеоурок показва как да произнасяме правилно звукът /ð/ , като има примери, в които той стои в началото на думите, в средата и в края на думите.

Това е звучен съгласен звук. За да произнесем звука, отново показваме малко езика си между зъбите и духаме въздух над него, между езика и горните зъби. Прилича на предишния звук θ, но звукът θ  беше беззвучен, а този е звучен, произнасяме го с малко глас.

Слушайте, гледайте внимателно и повтаряйте:

 

Използвани са видеоклипове на ББС. 

Advertisement

Trackbacks/Pingbacks

  1. Видеоуроци по правилно английско произношение – /i/ и /i:/. Кратки и дълги гласни. | Образование в UK - 09/11/2013

    […] видеоуроци – Произнасяне на някои типично английски звукове, които нямат подобни в българския […]

Leave a Reply