Думи в английският език, които лесно можем да объркаме

В английският език има доста думи, които са подобни по звучене или изписване, но всъщност означават различни неща. Понякога такива думи приличат на думи, които съществуват в родния ни език и често биват обърквани.

Ето някои от тях:

 

Sensible и sensitive

Двете думи често се бъркат, особено от хората, които не са свикнали да използват английският език еждневно. Всъщност те са с напълно различни значения.

Sensible носи значението на „практически“ или „нещо, което е добре преценено“.

Sensitive се отнася до някой, който „лесно е афектиран от това, което хората правят или казват“ .

Примери: „Come on darling, be sensible and put a coat on. It’s freezing outside“ – „Хайде, скъпа, бъди практична и си сложи палто. Навън е студено“ или Don’t be so sensitive – he didn’t say you were fat, it was just a joke“ – Не се афектирай, той не е казал, че си дебела, това беше просто шега“

 

Sympathetic

Обикновено ние сме „sympathetic“, когато някой има проблем или е в опасност.

Пример: „They were very sympathetic when our house was burgled but they couldn’t do much to help.“ – „Те бяха много съпричастни, когато нашата къща беше ограбена, но въпреки това не можеха да направят много, за да помогнат“

Думата не се използва със значение „добър“ или „мил“, например за да кажем „Чичо ми е много мил“, не можем да направим изречението така: „My uncle is a very sympathetic man.“

 

Nervous

Ние сме „nervous“ в определени ситуации, например по време на изпит. По принцип думата не се използва, за да се опише нечии характер.

Примери:

I’ve never been as nervous as the time I had to give a speech to 500 people.“ – „Никога не съм била толкова нервна, както когато трябваше да изнеса реч пред 500 души.“

Но не може да се каже: „My sister is very nervous. She’s always shouting at me.“ – „Сестра ми е много нервна – винаги ми крещи.“

 

Journey и travel

Journey и Travel означават пътешествие или пътуване, но се използват по различен начин.

Пример:  не можем да попитаме: „Did you have a good travel?“ – :Хубаво ли беше пътешествието?“, но можем да кажем „Travel is something I recommend to all young people.“ – „Пътуването е нещо, което препоръчвам на всички млади хора.“

А „The journey took about 8 hours.“ – т.е. „Пътуването отне около 8 часа“.

 

Recipe, receipt and prescription

Трите думи често се бъркат от хора, които не знаят английски толкова добре. Но те означават три напълно различни понятия.

Recipe се използва, за да се обозначат действията и последователността, когато трябва нещо да се сготви.

Receipt е касова бележка.

Prescription е рецептата, която получаваме от лекаря след преглед.

Advertisement

One Response to “Думи в английският език, които лесно можем да объркаме”

  1. Интересна и забавна статия. Когато започвах да уча английски и аз много често бърках тези думи – особено sensitive и sensible, както и trip, travel, journey, но с течение на времето човек се научава и усеща кога да използва дадена дума и в какъв контекст.

    Reply to this comment

Leave a Reply