Думи, еднакви в българския език, но различни на английски

common-mistakes-people-make-in-trying-to-handle-stressВ много случаи, употребата на едни и същи наглед думи се различава в различните езици. Например, една българска дума може да има няколко значения, всяко от което се превежда по различен начин на английски – и обратно.

 

По-долу ще видите списък на такива думи, които звучат еднакво на български но имат повече от един превод на английски език. Проверете дали познавате значението на тези думи добре и дали не ги бъркате при употребата им в речта.

 

Списъкът, разбира се, не е изчерпателен. Ако се сещате за други такива думи, можете да ги напишете отдолу като коментар.

 

Български

Английски

Моля ( в молба) Please
Моля, няма защо (отговор на „благодаря“) You are welcome. Not at all.
Граница (на човешкото познание и в романтичен смисъл) Frontier
Граница (между страни) Border
(На) Сянка ( място, където не попада слънчева светлина) Shade
Сянка  (тъмното очертание на предмет) Shadow
Място  (положение в пространството) Place
Място (свободно място) Room
Място (седалка, място за сядане) Seat
Боядисвам (ограда) Paint
Боядисвам  (коса) Dye
Скъсам (случайно) Tear
Скъсам (унищожа – писмо, например) Tear up
Направен от (състои се от) Made of
Направен от (произведен от – материал) Made from
Правя  (какво правиш?) Do
Правя  (предмет, създавам) Make
Победя (спечеля съревнование, лотария) Win
Победя (победя друг, надвия) Beat
Потъвам (удавям се, умирам) To be drowned
Потъвам (отивам към дъното) To sink
Ранен (във война) Wounded
Ранен (в катастрофа) Injured
Убеждавам (да докажа нещо) Convince
Убеждавам (уговарям друг да направи нещо) Persuade
Принести (прийти, имея с собой) Bring
Принести (пойти, взять и вернуться) Fetch
Уча се (обучавам се, научавам) Learn
Уча се  (изучавам дисциплина) Study
Уча (обучавам друг човек) Teach
Последен (завършващ) Last
Последен (най-новият) Latest (Latest news)
Висок (за човек) Tall
Висок  (за предмет) High
Чист  (не мръсен) Clean
Чист (в смисъл – прозрачен Clear  (Clear water)
Като (прилича на) Like

(You do not look like your brother)

Като  (така, както и As

(You do not play the game as I do)

Освен  (без да се смята) Except

(There was nobody there except me)

Освен (при допълнение) Besides

(I have other cars besides this one.)

Наемам  (работник) Hire
Наемам (машина, квартира) Rent
Общ (присъства у няколко обекта, души) Common

(They have a common goal)

Общ (Обобщен случай) General

(In general, this is how it works…)

Общ  (Споделен – напр. обща баня) Shared

Advertisement

No comments.

Leave a Reply