Думи, които бъркаме – Who или Whom

who or whomПравило

Използвайте правилото “той/него”, за да решите коя дума да използвате.

Заместете who/whom  с “той” или “него” (съответно “тя/нея” или “то/него”)
той = who
него = whom

Примери:

  • Who/Whom wrote the letter?

He wrote the letter. Следователно, правилно е да употребим who .

  • For who/whom should I vote? – За кого да гласувам? 

Should I vote for him?  Да гласувам ли за него? (не за “той”) Следователно, правилно е да се каже whom.

Понякога изреченията са сложни и се състоят от две прости изречения. Тогава разглеждаме само това просто изречение, което ни интересува, например:

  • We all know who/whom pulled that prank. – Всички знаем, кой направи този номер.

Интересува ни само второто просто изречение, защото то съдържа думите  who/whom.  – заместваме: Hepulled that prank. Следователно, правилно е да се каже who.

  • We want to know on who/whom the prank was pulled. 

В това изречение отново имаме две прости изречения: We want to know  и the prank was pulled on who/whom.

Отново, интересува ни само второто просто изречение, защото то съдържа думите who/whom.

The prank was pulled on him. Следователно, правилно е да се каже whom.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply