Думи, които си приличат – emigrate-immigrate, lie-lay, fewer-less

EmigrateVSImmigrateРазликата в думите emigrate – immigrate е в гледната точка.

Казваме emigrate, когато имаме предвид човек, който напуска страната си, за да емигрира в друга.

Когато имаме предвид някой, който идва в страна, за да остане да живее в нея, за него употребяваме думата immigrate.

Или с други думи, за българите, които напускат страната си, за да отидат в друга страна да живеят, трябва да употребяваме глагола “emigrate”, а за българите, живеещи, например, във Великобритания, казваме, че те са “immigrants”.

 

lievslayС двата глагола “lie” и “lay” объркването е по-сериозно.

lie означава няколко неща. Едното от които е “лежа” – както на картинката – лежа в леглото.

В това си значение този глагол е “непреходен”, т.е. след него не можем да поставим съществително – например казваме – “лежа в леглото”, а не “лежа леглото”.

Глаголът “lay” означава “снасям”.  В това значение той е преходен – след него можем да поставим думата “яйца” – “lay eggs” – “снасям яйца”

Освен това, обаче “lay” e минало време на lie – т.е. може да означава и “легнах”.

Фразата, която кокошката произнася на картинката:
“How dare he lie where I lay my egg?” – трябва да разбираме така – “Как е посмял да легне там, където си снасям яйцето!”

Друго от значенията е “лъжа”, т.е. изричам неистина.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply