Има ли шанс нашето дете да учи в елитна гимназия (Grammar School) на Острова?

Grammar SchoolИскра Георгиева, директор на училище „Българче”
Западен Лондон

В края на 6-ти клас (Year 6) българският родител е изправен пред избора за гимназия, в която да учи неговото дете. Една от атрактивните възможности е да се кандидаства в престижните Grammar Schools, чиито български еквивалент са нашите езикови и математичиски гимназии. Grammar Schools са държавни училища, в които обучението е безплатно.
Струва ли си целият този труд и какви са възможностите за децата, ако ги завършат? Голям брой от тези училища са в топ 100 на средните училища в Англия и съвсем немалък брой техни възпитаници продължават обучението си в престижни университети, някои от които – Оксфорд и Кембридж.

Какви стъпки е необходимо да предприемем за кандидастването и успешното класиране на нашето дете?

Първа стъпка: Съберете информация предварително, за да избегнете стреса при канадидатстване с попълване на форми, крайни срокове и адресна регистрация. Подробна информация може да откриете на: www.elevenplusexams.co.uk.

Втора стъпка: Има ли Grammar Schools в общината, в която живеете? Броят на тези гимназии в Англия е 164 и 0 за Уелс и Шотландия. Ако живеете в Англия можете да започнете проучването от следния интернет адрес: www.ngsa.org.uk , както и да се обадите в общината и да разговаряте с отдел „Образование”.

Трета стъпка: Вече сте избрали училище. Проверете критериите за кандидатстване. За съжаление в много училища приемът е по район, затова проверете дали вашият пощенски код попада в района на съответното училище. Разбира се може да кандидатствате, дори и да не сте от района, но местата в училището най–често се запълват от деца, изкарали успешно изпитите и живеещи в съответните квартали (т.нар. catchment area).

Четвърта стъпка: Проверете уеб страниците на училищата и кога са дните (Open Days), в които може да ги посетите на място. Най-често директорът представя училището пред родителите на бъдещите кандидат-ученици. Презентациите включват обща информация за училището, за кандидатстването и за духа в учебното заведение.

Пета стъпка: Изпитите, които трябва да издържи успешно ученикът, за да се класира за Grammar Schools са следните: Verbal Reasoning (VR), Non–verbal Reasoning (NVR), английски език и математика. Броят на изпитите е различен за различните региони. Например, в Berkshire се държат изпити по VR и NVR, докато за други райони в Лондон изпитът е по всички споменати по-горе предмети.
Какво представляват съответните тестове? Verbal Reasoning е тест в по-голямата си част тест по английски, но също така има и въпроси, свързани с математика. За да издържи успешно този изпит ученикът трябва да е запознат с типа тестови въпроси и да разполага с богат речников запас. Non–verbal Reasoning е, най-общо казано, тест за визуални логически задачи. Изпитът по английски включва най-често текст и отговори на въпроси към него, проверка на пунктоацията, правописа и граматиката, както и писане на съчинение (есе). Тестът по математика включва задачи на теми, които се изучават в училище както и на такива, които ученикът все още не е изучавал.

Шеста стъпка: Как да се подготви детето за изпитите? След като сме избрали училища, в които ще се кандидатства, трябва да проверим коя организация изроботва тестовете за съответното училище. Обикновено, тя е някоя от следните: GL Assessment (най-популярния вариант), Durham University, Moray House, но може и самото училище да изработва тестовете (както е случаят с някои училища в Съри, например). Материалите на GL Assessment могат да се закупят от книжарниците Waterstones, WH Smith или да се поръчат онлайн от Аmazon или Еbay. За съжаление тестовете, съставени от Durham University и Moray House не се продават в търговската мрежа.
За да подготвим нашия кандидат за Grammar School можем да закупим подходяща литература и да проведем самостоятелна подготовка, да го запишим в учебен център, който предлага курсове за Grammar Schools (така наречените „11+ courses”) или да наемем частен учител. Ако изберем опцията за „11+ курс” можем да проверим по Google, дали в нашия квартал се предлагат курсове от подобен тип.

Седма стъпка: Кога е подходящото време за подготовка? Много често подготовката започва в 4 или 5 клас, в зависимост от броя приемни изпити за избраното училище. Изпитите за Grammar Schools (11+ exam) се провеждат най-често през септември, в годината, в която ученикът е 6 клас в английското училище.

Репутацията на частните училища във Великобритания е отлична и много български родители имат огромно желание децата им да се обучават в престижни учебни заведения като Harrow School, Eton College или City of London School. Според изследване на Инспектората на частните училища в Обединеното кралство, броят на учениците обучаващи се в частния сектор е около 615 000, което прави 6.5% от общия брой на обучаващи се до 18 годишна възраст.
Какви са възможностите нашето дете да се обучава в частно училище (Independent Schools) ? Голям брой от частните училища предлагат стипендии, за деца след 11, 13 и 16 годишна възраст и тази статия ще бъде насочена към кандидатстването за стипендия след приключване на началното училище във Великобритания на възраст от 11 години.

Видове стипендии:
Стипендиите, които предлагат частните училища се разделят на 2 вида. Едните са т.нар. scholarships, които могат да бъдат най-често от 10% до 50% от общата стойност на годишната учебна такса. Тези стипендии се предлагат за изключителни академични, музикални и спортни постижения. Предимството на scholarship стипендията е, че тя не е съобразена с дохода на семейството. Всяко дете може да кандидатства и да я получи на базата на демонстрираните си резултати на изпитите при кандидатстване.
Вторият вид стипендии са т.нар. bursaries, които могат да покрият до 100% от таксата за обучение на ученика и са съобразени с дохода на семейството на ученика. За пример, училището City of London School for Girls покрива 100% от таксата на детето, в случай, че доходът на семейството му е по-нисък от £25 000 на година (www.clsg.org.uk). От значение е да се отбележи, че стипендията „bursary” се предоставя в съответствие не само с дохода на семейството, но и с образователните способности на ученика, който трябва да покаже отлични познания на съответните тестове за кандидастване. В случай, че се класирате по доход за тази стипендия, разговаряйте най-напред с администрацията на училището, което сте избрали, защото броят на bursary стипендиите e различен за отделните училища в зависимост от финансовите им възможности. Границата за семеен доход също варира за различните училища, затова първата ни стъпка е да разговаряме с администрацията или да посетим самото училище в т.нар. „Open Days”. Предимството на двете споменати стипендии е, че покриват таксата за целия курс на обучение, с уточнението, че ако се получава „bursary” родителите попълват финансова декларация за всяка учебна година, докато ученикът приключи обучението си в съответното училище.

Изпити за кандидатстване
Двата основни предмета, по които учениците държат изпити са английски и математика като през последните години доста училища са включили и Verbal (VR) и Non-verbal Reasoning (NVR).
Изпитът по английски език се състои най-често от 2 части – текст за четене и отговаряне на въпроси към него, както и писане на съчинение (есе).
Изпитът по математика включва както изучавани теми в училище, така и нови концепции, които ученикът може да усвои извън рамките на училищните часове. За доброто представяне на изпитите е необходимо ученикът да работи на ниво 5 от английската държавна система на обучение за начално образование. Примерни тестове могат да се открият на страниците на някои частни училища, например Emanuel School, (www.emanuel.org.uk) или Highgate School (www.hightschool.org.uk).
Изпитите Verbal Reasoning и Non-verbal Reasoning следват формата на т.нар. Grammar Schools, като тестовете за частните училища са сравнително по-лесни, по-специално в тяхната част за VR и NVR. Материали за подготовка могат да се закупят от веригата книжарници WHSmith или онлайн от www.elevenplusexams.co.uk.

И накрая …
Заслужава ли си да се кандидаства за частно училище след като се завърши начално училище (т.нар. primary school)? Едно от многото предимства на частните училища са отличните резултати, които техните възпитаници постигат на „A-Level” – броят от изпити, които учениците държат в края на гимназията и чиито оценки са балообразуващи при кандидатстване за университет. Според изследване на Инспектората за частните училища във Великобритания, процентът на ученици получили най-висока оценка, на изпитите при завършване на гимназия е 31% (частни училища), сравнен с държавните училища, чийто процент е 7.8% за учебната 2011/12 година.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply