Интересни английски идиоми – “Turn a blind eye”, “Fat Chance”, “Mad as a Hatter”

Идиомите  са устойчиви словосъчетания, в които цялостното значение от целия израз се различава от значенията на думите, които го съставят.  Идиомите са характерни за всеки език и в повечето случаи не могат да се превеждат буквално (дума по дума) на други езици. Пример за идиом на български език е – “от дъжд на вятър” – изразът означава “рядко” и значението му няма връзка със значението на думите “дъжд” и “вятър”.

Ето някои английски идиоми, които може да запомните, за да обогатите речта си:

Turn a blind eye

lord nelson patch

Адмирал Лорд Нелсън

Изразът означава  “преструвам се, че не съм забелязал нещо”.

Пример: “She took one of the cookies, but I turned a blind eye.” – Тя взе една от бисквитите, но аз се престорих, че не съм забелязал нищо.

Произход: Смята се, че изразът е произлязъл във връзка с известния английски Адмирал Нелсън, за който се твърди, че по време на Битката за Копенгахен през 1891 г. нарочно е поднасял телескопа си към сляпото си око, за да не види никакъв сигнал от неговия висшестоящ офицер, който му е давал разрешение да се оттегли от битката.

 

Fat chance

Противно на очакванията, този израз означава, че нещо е много слабо вероятно да се случи.

Пример: “We might win the Lottery.” “Fat chance.”

Произход: неясен. Смята се, че е възможно изразът да е възникнал като саркастична версия на “slim chance” (fat – дебел, slim – тънък)

 

Mad as a hatter

Mad-Hatter

Една от известните илюстрации на “Алиса в Страната на чудесата” от Луис Карол, нарисувана от Джон Тениел

Значение: Напълно луд. Подобен израз е и “mad as a March hare”.

Пример: “You could ask him, but he’s mad as a hatter.”

Произход:  Въпреки че “hatter” (шапкар) е алюзия към Лудия Шапкар, героя на “Алиса в Страната на чудесата” на Луис Карол, произходът на този израз всъщност идва от 18 и 19 век, когато производството на меки филцови шапки е било свързано с употребата на живачен нитрат, което е водело до хронично живачно отравяне, което е било обичайно у шапкарите.  “Mad as a March hare” произлиза от поведението на зайците в разплодния сезон, когато тичат и скачат високо из полята.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply