Какви квалификации са нужни за да работим като “Секретарка” във Великобритания

Секретарка-250x260Няма строго определени квалификации, за да можете да работите като секретарка, въпреки че работодателите може да поискат определени GCSEs (A-C)/S grade (1-3) или еквивалентни квалификации, включително и английски език.
Ако имате A level/Higher или университетско квалификационно ниво, може да успеете да си намерите работа с по-големи отговорности и възможности за повишение.
Трябва добре да умеете да работите с клавиатурата, а много работодатели ще предпочитат да имате лицензирана квалификация в областта на администрацията или машинописа. Преди да започнете да си търсите работа, може да ви е от полза да придобиете квалификации като:
• NVQ/SVQ Level 1 до 3 по Бизнес и администрация;
• City and Guilds, OCR (RSA) или London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board (LCCIEB) сертификати и дипломи.
Повечето колежи за последващо обучение предлагат богат избор от редовни и задочни курсове. Някои частни колежи по машинопис също предлагат интензивни редовни курсове. Проверете в колежите за повече информация относно приемните изисквания.
Може да успеете да навлезете в тази професия чрез apprenticeship scheme (програма за чиракуване). Възможно е финансиране на apprenticeship scheme за кандидатите на възраст 16-24 години и за някои кандидати над 25 години. За повече информация посетете www.apprenticeships.org.uk. За информация относно apprenticeship scheme в останалите части на Великобритания, посетете www.modernapprenticeships.com, http://new.wales.gov.uk/topics/educa…kills/?lang=en и www.delni.gov.uk.
Обикновено, обучението се провежда по време на работа чрез процедурите и системите на съответната компания. Докато сте наета на работа, можете да придобиете и квалификация по машинопис. Квалификациите включват:
• NVQ/SVQ Level 1-4 в областта Бизнес администрация (Level 3 и 4 са подходящи ако имате задължения като супервайзер или мениджър);
• London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board (LCCIEB) дипломи по Бизнес администрация (level 1,2 и 3) и Private Secretary’s диплома;
• OCR Level 1, 2 и 3 сертификати по Администрация и Higher Level Diploma в областта Administrative and Secretarial Procedures.
LCCIEB, OCR и City and Guilds също предлагат сертификати за различни секретарски умения, като:
• audio transcription;
• bookkeeping и финансови отчети;
• office procedures;
• стенография;
• text production;
• печат;
• текстообработка.

Повече информация за професията може да прочетете на infozauk

Advertisement

No comments.

Leave a Reply