На какви помощи имате право за да си върнете част от разходите, които правите при отглеждане на дете?

Правителството предоставя нови начини за помощ на родителите.

Независимо дали децата ви са малки или вече тийнейджъри, вие можете да получите помощ за разходите по отглеждането им.

Има много нови опции, които предлага правителството за работещи и неработещи родители.

Помощ за деца на 2 години: 15 часа седмично безплатна грижа за детето

15 часа безплатна грижа за дете на седмица могат да получат семействата в Англия, които получават някаква форма на помощи, и са с деца на 2 години.

Имате право да получавате 15 часа безплатно седмична грижа за вашето дете, които можете да използвате гъвкаво, ако получавате:

 • помощта Income Support (обикновено гражданите на ЕС не я получават)
 • Помощ за търсещи работа, основана на доходите (Income-based Jobseeker’s Allowance -JSA)
 • Данъчни кредити (tax credits) и имате годишен доход под 16 190 паунда бруто.

Също така имате право да получавате 15 часа безплатно седмична грижа за вашето дете, ако някое от следните се отнася до вашето дете:

 •    за него се грижи местната община
 •    детето има текущо състояние, което изисква да се покрият специални образователни нужди (SEN) или се прилага план за образование, здраве и грижа – education, health and care (EHC) plan.
 •    детето получава Disability Living Allowance
 •    за детето се грижат според специална заповед за настойничество, нареждане за разпореждане с деца или осиновяване.

Безплатната 15-часова грижа за деца е на разположение в: детските ясли и яслените групи в училищата, в групите за игра и предучилищните групи, при детегледачите (Childminders) и в центровете „Sure Start“ – Sure Start Children’s Centres, от 1-ви януари, 1-ви април или 1-ви септември след навършването на 2 години на детето.

Помощ за отглеждането на деца на 3 и 4 години: 15 часа седмично безплатна грижа за детето

15 часа безплатна грижа за дете на седмица могат да получават всички семейства в Англия, които са с деца на 3 и 4 години. Те могат да ги използват по гъвкав график.

Такава грижа се предоставя в детските ясли и яслените групи в училищата, в групите за игра и предучилищните групи, при детегледачите (Childminders) и в центровете „Sure Start“ – Sure Start Children’s Centres от 1-ви януари, 1-ви април или 1-ви септември след навършването на 2 години на детето.

За повече информация можете да се свържете с представител на детските заведения или с вашата община.

Помощ при отглеждане на деца на 3 и 4 години: 30 часа седмично грижа за детето

30 часа безплатна грижа за дете на седмица могат да получават работещи семейства в Англия, които са с деца на 3 и 4 години. Това са допълнително 15 часа (общо 30 часа на седмица), които можете да използвате гъвкаво.

Ако отговаряте на условията, можете да се възползвате от помощта в продължение на 38 седмици в годината, като някои детски заведения предоставят възможност часовете да бъдат разположени в продължение на 52 седмици, използвайки по-малко часове седмично.

Вие и партньора ви трябва да очаквате заработка (средно) равна на 16 часа седмично от националната минимална работна заплата за вашата възраст – това е в размер на 120 паунда, платими по националния минимум за живеене (National Living Wage), който се плаща на хора на 25 и повече години, или по-малка заработка, ако сте под 25 години и получавате National Minimum Wage.

Ако вие или партньора ви сте в майчинство, отпуск по бащинство или отпуск поради осиновяване, или не сте в състояние да работите поради недъг или поради отговорността на настойник, все още може да отговаряте на условията.

Нямате право на 30 часа безплатна грижа за деца, ако вие или партньора ви очаквате да имате заработка 100 000 паунда или повече годишно.

Детето ви може да започне да посещава детско заведение в учебния период, който започва след като то навърши 3 години и сте получили валиден код за правото да ползвате 30 часова безплатна грижа за дете, което е по-късно във времето. Учебните семестри започват на 1-ви септември, 1-ви януари и 1-ви април.

Може да ви бъде поискана допълнителна информация във връзка с вашата заявка, така че подайте заявка за започване за всеки един период напред поотделно.

За да запазите мястото си за безплатно 30-часова грижа, трябва да проверявате дали вашите детайли са актуални на всеки 3 месеца.

30-часова грижа за деца е налична в детските заведения, яслите, училищата, при детегледачите (Childminders), при доставчиците на детски занимания, например групите за игра, в центровете „Sure Start“ и в клубовете After school в училищата.

30-часовата грижа не покрива разходите за храна, други консумативи (например памперси или слънцезащитни кремове), допълнителни дейности (например пътувания). Доставчиците на услуги може да ви поискат да заплатите такса за това.

Ако решите да платите, това е договорка между вас и доставчика на услугата. Въпреки това, не трябва да се изисква да заплащате такса като условие за наемане на 30-часово място и трябва да ви бъдат предложени алтернативни варианти.

Грижа за деца, освободена от данъци (Tax-Free Childcare) за деца от 0 до 11 години включително (или до 16 години включително, ако са с недъг)

Грижата за деца, освободена от данъци (Tax-Free Childcare) е нова схема на правителството, която има за цел да подпомогне работещите родители в грижата за децата им.

Помощта е налична за семейства, включително самонаети, които живеят във Великобритания и имат деца до 11 годишна възраст включително (или до 16 години включително, ако са с недъг).

За всеки 8 паунда, които плащате, правителството добавя още 2, общо до 2 000 паунда на година за дете. Това е до 500 паунда за три месеца.

Вие и партньора ви трябва да очаквате заработка (средно) равна на 16 часа седмично от националната минимална работна заплата за вашата възраст – това е в размер на 120 паунда, платими по националния минимум за живеене (National Living Wage), който се плаща на хора на 25 и повече години, или по-малка заработка, ако сте под 25 години и получавате National Minimum Wage.

Ако вие или партньора ви сте в майчинство, отпуск по бащинство или отпуск поради осиновяване, или не сте в състояние да работите поради недъг или поради отговорността на настойник, все още може да отговаряте на условията.

Нямате право на 30 часа безплатна грижа за деца, ако вие или партньора ви очаквате да имате заработка 100 000 паунда или повече. Не можете да се възползвате от Tax-Free Childcare едновременно във вид на ваучери за грижа за децата, като Universal Credit или като tax credits. Помощта можете да използвате заедно със схемите за 15 или 30-часовата грижа за деца.

Можете да използвате Tax-Free Childcare, за да си подпомогнете плащанията за:

 •           регистрирани детегледачи, детски ясли и бавачки
 •           регистрирани клубове за след училище и схеми за игра
 •           регистрирани училища
 •           домашни настойници, работещи за регистрирани агенции за гледане на деца в домовете.

Напомняме Ви, че помощта е налична от 14 февруари 2018 г за деца на възраст до 11 навършени години включително.

Съществуващата схема Employer-Supported Childcare остава налична за нови членове до април 2018 година.

Данъчни кредити (tax credits) за грижи за деца до 15 години включително (16, при деца с недъг)

Помощта е налична за семейства, които живеят във Великобритания и имат деца до 15 години включително (или до 16 години включително, ако са с недъг).

Ако имате право на Данъчен кредит за работещи (Working Tax Credit) и Вие и партньора Ви работите поне по 16 часа седмично всеки от вас, можете да поискате обратно до 70% от допустимите разходи, които сте направили за отглеждането на детето ви, което е на възраст до 15 години включително (или до 16 години включително, ако е с недъг).

В зависимост от вашите доходи, можете да получите до 122.50 паунда седмично за едно дете или до 210 паунда седмично, ако имате две или повече деца.

И при този вид помощ, можете да я използвате, за да подпомогнете плащанията си за всички регистрирани учебни заведения и регистрирани детегледачи, изброени преди малко.

Може да имате право на данъчен кредит за (отглеждане на) деца (Child Tax Credit), дори и ако не работите.

Универсален кредит (Universal Credit) ще се въвежда постепенно през следващите няколко години. Той ще замести няколко съществуващи вида помощи, включително и данъчните кредити. Ако вече получавате данъчни кредити, не е нужно да правите нищо.

Нямате право да подадете документ за отпускане на Универсален кредит (Universal Credit), данъчни кредити (tax credits), или грижа за деца, освободена от данъци (Tax-Free Childcare) по едно и също време.

Универсален кредит (Universal Credit) за грижа за дете до 15 години включително

Универсален кредит (Universal Credit) за грижа за дете до 15 години, включително, е за работещи семейства, които са в Англия, Шотландия и Уелс. Той покрива до 85% от приемливите разходи за деца, като има горна граница на получаваната сума.

Ако Вие и партньора Ви работите, или ще започвате работа, и сте подали документи за получаване на Универсален кредит (Universal Credit), можете да си възвърнете до 85% от разходите, които правите при отглеждането на децата си, които са на възраст до 15 години включително.  Това означава, че можете да получавате до 646 паунда месечно за едно дете или 1 108 паунда месечно, ако имате 2 или повече деца.

Както и при другите видове помощи, можете да използвате и тази помощ, за да подпомогнете плащанията си за всяко едно регистрирано учебно заведение или агенция за детегледачи.

Универсален кредит ще се въвежда постепенно през следващите няколко години и ще замести редица помощи. Дали можете да подадете документи за получаването на Универсален кредит ще зависи от това къде живеете и от вашите лични обстоятелства. Ако вече получавате данъчни кредити, не е нужно да правите нищо.

Нямате право да подадете документ за отпускане на Универсален кредит, данъчни кредити или Освободена от данъци грижа за дете (Tax-Free Childcare) по едно и също време.

Childcare ваучери (за грижи) за деца до 15 години включително (16 ако имат недъг)

Помощта е валидна за работещи семейства, които живеят във Великобритания и са с деца до 15 години включително (до 16 години включително, ако имат недъг) и е в размер на до 933 паунда годишно във вид на спестявания от плащането на данъци и национално осигуряване.

Ако работодателят ви предлага ваучери за грижа за деца (Childcare voucher) или предоставя грижа за децата на работещите при него, можете да получите до 933 паунда годишно във вид на спестявания от плащанията за данъци и национално осигуряване.

Сумата, която можете да получите, зависи от това колко са доходите ви и кога се включвате към схемата. Плащате за грижите за децата си преди данъчното облагане и се правят приспадания от национално ви осигуряване.

Не можете да използвате ваучери за грижа за деца (Childcare voucher) по същото време, в което получавате грижа за деца, освободена от данъци (Tax-Free Childcare).

С течение на времето грижата за деца, освободена от данъци (Tax-Free Childcare) ще замести ваучерите за грижи за деца и грижите за деца, организирани директно от работодателя ви.

Ваучери за грижа за деца (Childcare voucher) ще бъдат налични като опция за нови членове до април 2018. Родителите, които вече ги използват, могат да продължат и след тази дата, до момента, до който работодателят им предлага тази оферта.

Освобождаването от данъци и национално осигуряване за детските заведения на работното място също ще продължи.

Подкрепа, докато учите

Това са седмични плащания, които можете да получавате, докато посещавате училище или колеж от шеста форма (sixth-form college) или ако сте в редовно висше образование.

Може да получавате седмични плащания чрез Грижа за обучението (Care to Learn), ако сте под 20 години и посещавате обучение, например училище или колеж от шеста форма (sixth-form college).

Можете да подадете документи за Факултативна подкрепа при обучаващите се (Discretionary Learner Support), за да плащате за грижа за деца, ако сте на 20 или повече години и посещавате редовно обучение, например NVQ, BTEC или PGCE.

Можете да подадете документи за поучаване на Субсидия за грижа за дете (Childcare Grant), ако сте в редовно висше образование, за да плащате за разходите за грижи за деца до 14 години включително или до 16 години включително, ако имат специални нужди.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply