Някои правописни и правоговорни норми в речника на БАН

re4nikТози речникът не е нов, последното му издание е отпреди година. Една част от новите правила, което се оказа предмет на спорове и несъгласия е разширената употреба на главни букви. С най-много възражения сякаш се приема изискването думите Ви, Вие, Вашите да се пишат навсякъде с главна буква в учтива форма, вместо само в единствено число. Няма споменато, че това изискване трябва да е валидно само за официалния стил, което означава, че независимо от стила, тези думи винаги трябва да се пишат с главна буква.

Ето и няколко примера:
 • Господине, моля Ви да ми съдействате. (учтива форма, единствено число – както и досега)
 • Господине, моля за Вашата помощ. (както и досега)
 • Господа, всички Вие допринесохте за общия успех. (учтива форма – множествено число – ново!)
 • Колеги, Вашият проект е одобрен от Европейската комисия”. (ново!)
Друго правило, свързано с главната буква – трябва да пишем с главна дума институцията или нормативния акт дори и когато те не са изписани изцяло, а са посъкратени – например:
 • Вътрешното министерство”Просветното министерство”, “Министерството” (когато по-напред в текста е уточнено за кое министерство става дума)
 • “Българската академия на науките” и нататък в текста – “Академията” (с главна буква); “Съюзът на филмовите дейци”, а нататък в текста – “Съюзът”
 • Наредбата за горивата” и т.н.
Когато трябва да се подчертае значимостта на някое понятие или това, че то представлява категория, също трябва да се употреби главна буква: “Няма по-скъпо от Отечеството” и “Борбата между Доброто и Злото е вечна”. Това правило не е ново, но се греши често.
В Речника и Справочника специално е подчертано как се пишат наименования като БНБ, БНР – когато са като съкращения само с главните им букви (абревиатури), тогава са с главни букви, но когато са изписани изцяло, главна е само първата буква – Българска народна банка, Българско народно радио. Това напомняне е направено специално, за да се съхрани правописната традиция в българския език от навлизането на чужди правописни норми.
Специално следва да се подчертае, че се пише “Обединено кралство”, за разлика от United Kingdom, “Съединени щати” и “Съединени американски щати”, за разлика от “United States” и United States of America”.
Без да бъде новина, езиковедите подчертават отново, че месеците и дните на седмицата се пишат само с малки букви – януари, февруари, март и т.н., както и понеделник, вторник, сряда и т.н. С малки букви се пишат и сезоните – пролет, лято, есен, зима.
При изписването на сложни съществителни имена в някои случаи учените дават право на избор. Ако всяка от думите може да се употребява и самостоятелно, се допуска те да се пишат и слято, и разделно.
Например:
бизнесадминистрация и бизнес администрация,
бънджискокове и бънджи скокове,
гейпарад и гей парад,
еврозона и евро зона,
кафемашина и кафе машина,
тенистурнир и тенис турнир.
Само разделно могат да се пишат съчетания, при които първата част е съкращение:
 • ЕКГ данни,
 • МВР център,
 • ОДС депутат,
 • BG гражданин
Полуслято (с тире) се пишат съществителни, при които се използва буква за съкращение на прилагателно име – влезлите в широка употреба
е-книжарница,  е-правителство, е-търговия (електронна книжарница, електронно правителство)
 м-банкиране, м-пазар (мобилно банкиране, мобилен пазар)
Имейл и айфон – две от новите думи в речника, обаче се пишат слято.
Когато наричаме хората по името на литературни герои, думите са нарицателни и се пишат слято и с малки букви – донжуан, донкихот, байганьо.Вече няма проблем, според речника, за използване на думи като “колежка“, тъй като “колега” за женски род звучи много маниерно. В речника вече има думите “шефка“, “директорка“, “депутатка” и пр., но думата “министърка” не е вписана.НОВИ ДУМИОбогатяването на езика е станало основно за сметка на информационните технологии. Сред новите официално утвърдени думи вече има доста голяма група от тази област  – айпад, таблет, смартфон и др. Вече е съвсем разрешено да “кликваме“, “даунлоудваме“, но “туитването” ще трябва да почака, защото засега липсва в речника. От социалните мрежи е вписан “фейсбук” – с малка буква.

В речника за първи път влиза и нова професия – мърчандайзер. От бизнес лексиката -са допълнени думите бизнеспарк, бизнесдама, бизнесклимат, бизнесконсултант.     

 

В тази статия представихме някои основни моменти от новата правописна и правоговорна норма, която се определя от официалните речници във всяка страна. Правописната норма всъщност е изменена още през 2011 година, и е представена в “Официален правописен речник на българския език” на БАН, който е издаден през септември 2012 г.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply