Популярни идиоми – Wear Your Heart on Your Sleeve, A Chip on Your Shoulder и др.

Идиомите или фразеологизмите представляват устойчиви съчетания от две или повече думи, чието значение като цяло не е съставено от значенията на изграждащите го думи. Идиоми има в почти всички езици и те не се превеждат буквално на други езици. 

Пример за идиом: От дъжд на вятър = рядко.

Употребата на идиоми прави речта колоритна, естествена и често – остроумна.  При изучаването на чужд език идиомите се изучават специално, защото често са доста различни от тези в родния ни език и не винаги е възможно да се досетим за значението им.

heart on sleeveWear Your Heart on Your Sleeve

Този, който “носи сърцето си на ръкава си”, изразява чувствата си свободно, той е човек с открито сърце.

 

A Chip on Your Shoulder


Chip2
Това не означава, че имате на рамото си парче от нещо. Отнася се за човек, който в резултат на минала обида, не може да прости нещо, трудно забравя. Подобна на българската поговорка „Дълбока рана заздравява, лоша дума не се забравя!”

В други случаи това означава, че някой е гневен през цялото време, смята, че с него постъпват несправедливо или мисли, че не е толкова достоен, като останалите.

Bite Off More Than You Can Chew

Отнася се за случаите, в които обещаваме над възможностите си – т.е. „Голям залък лапни, голяма дума не казвай!”

You Can’t Take It With You

Става дума за оня свят – там не можете да вземете нищо съ с себе си. Изразът се употребява в смисъл – живейте тук и сега, не се вманиачвайте във вещите, защото не може да ги вземете със себе си на оня свят.

GoEnglish_com_EverythingButTheKitchenSinkEverything But the Kitchen Sink

Изразът на практика означава, че всичко е опаковано/прибрано/взето/откраднато – освен мивката, която не можем да вземем, разбира се.

Over My Dead Body

Е, тук нещата са ясни – „Само през трупа ми!”, изразът е достатъчно близък и в българския език.

 

Advertisement

No comments.

Leave a Reply