Практикувайте английския си с Grammar Goblins на Dr. Sheryl

Grammar goblinsВ този уебсайт ще намерите някои от проблемните теми в английския език, с кратки обяснения на английски и след това упражнения, за които са предоставени отговори.

 

Обясненията са предназначени за обучаеми, които са напреднали в изучаването на английския език, но упражненията могат да се ползват и от среднонапреднали.

 

Ето част от темите,:

Adjective Clauses Practice Quiz
Determiners Practice Quiz
Making Questions Practice Quiz
Reported Speech
Explanation
Practice Quiz
Nouns – Singular & Plural
New Verbs – Gerund & Infinitives New
Explanation
Practice Quiz
Verbs – Irregular Verb Forms A-L
Verbs – Irregular Verb Forms M-Z
Verbs – Passive Voice Practice Quiz
Verbs – Past Perfect Tense Practice Quiz
Verbs – Present Perfect Tense Practice Quiz
Verbs – Tag Questions Practice Quiz
Verbs – ‘Use To’ vs. ‘Be Used To’ Practice Quiz

 

Click on the Lesson
You Would Like To Try
At Other Sites
Quotation MarksExplanation: Using Quotation Marks
at Charles Darling’s Guide To Grammar & Writing site

Practice Quiz: Using Quotation Marks
at Charles Darling’s Guide To Grammar & Writing site

Verbs – Conditionals
at Charles Darling’s Guide To Grammar & Writing site
Verbs – Conditionals2
At Dave Sperling’s ESL Quiz Center

Verbs – Condtionals – present unreal
At Academia Boston’s English Exercises

Verbs – Condtionals – past unreal
At Academia Boston’s English Exercises

Verbs – Gerunds & Infinitives 1
at Charles Darling’s Guide To Grammar & Writing site
Verbs – Using The Passive Voice – Explanation
at EnglishCLUB.net
Verbs -Using The Passive Voice 2 – Explanation
at Charles Darling’s Guide To Grammar & Writing site

Verbs -Practice Quiz 2 on Using the Passive Voice
at Charles Darling’s Guide To Grammar & Writing site

Verbs – Past Simple vs. Past Progressive
at Dave Sperling’s ESL Quiz Center
Verbs – Past Perfect Tense explanation
at Arnold Thuss’ Internet English site
Verbs – Present Simple Tense
at The Internet TESL Journal’s Self-Study Quizzes for ESL Students
Verbs – Present Simple vs. Present Progressive
at Dave Sperling’s ESL Quiz Center
Verbs – Present Simple Tense – negative
at The Internet TESL Journal’s Self-Study Quizzes for ESL Students
Verbs – Present Perfect Tense explanation
At Colin Mahoney’s LinguAssist site
Verbs – Tense of Verbs Review
at Charles Darling’s Guide To Grammar & 

 

За да посетите уебсайта, моля, кликнете тук. 

Advertisement

No comments.

Leave a Reply