Примерен изпит по английски език в британски университет – Вариант 1

В няколко поредни статии ще ви представим различни варианти на ръководства за изпит по английски език в британски университет. Ето и първия:

 

СТРУКТУРА:

РАЗДЕЛ ВРЕМЕ
Говорене 11 – 14 минути (Приблизително)
Слушане 30 минути
Четене 60 минути
Писане 40 минути

 

СЪВЕТ:

В раздел “Говорене” трябва да отделите около 4-5 минути на първата част, 3-4 минути на втората и 4-5 минути на третата част. Когато става въпрос за разделите Слушане, Четене и Писане, ТРЯБВА да завършите секциите за определеното време. След като времето за дадената секция изтече, нямате право да продължите и ще бъдете прехвърлени към следващата част.

 

РАЗДЕЛ „ГОВОРЕНЕ“

ЧАСТ ВРЕМЕ КАТЕГОРИЯ
1 4-5 минути Въведение & Интервю на Познати Теми
2 3-4 минути Индивидуално Продължително или Разширено говорене или Монолог
3 4-5 минути Двустранна Дискусия или Дискусия по тема

 

СЪВЕТ:

 • Не се опитвайте да представите подготвена реч или да говорите по тема, различна от зададената ви.
 • Когато отговаряте на “Да” или “Не” на въпросите на проверяващия, добавете повече подробности към отговора си. Във всеки случай се опитайте да дадете обяснение на поне една точка.
 • Не забравяйте, че не ви изпитват, за да оценят вашите общи познания, а способността ви да комуникирате ефективно.
 • Организирайте и свържете по подходящ начин своите идеи и изречения, като говорите ясно, с нормална скорост и използвате широк спектър от лексика.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да кликнете върху СТАРТ проверете дали името ви, изписано в горната лява част на страницата, е с правилен правопис.

 

РАЗДЕЛ „СЛУШАНЕ“

Този раздел на теста се състои от 4 части с по 10 въпроса във всеки. Ще започнете като прочетете инструкциите, след което ще прочетете въпросите за част 1, ще изслушате част 1 и накрая ще отговорите на въпросите от тази част.

Тази процедура се повтаря за части 2, 3 и 4.

СЪВЕТ:

 • Можете само да слушате аудиото само веднъж, така че не забравяйте да прочетете инструкциите и въпросите внимателно, преди да натиснете бутона за възпроизвеждане.
 • Отговорете на въпросите за слушане в реда, в който се показват. Не забравяйте, че те обикновено следват реда на информацията в записа.
 • След като натиснете PLAY, не можете да прекъсвате или възпроизвеждате повторно звука.
 • След като кликнете върху NEXT, не можете да се върнете към предишната страница.
 • Прочетете внимателно инструкциите и НЕ пишете повече думи / цифри, отколкото се изисква.
 • Във въпросите с няколко избора просто напишете буквата за всяка опция, а не цялата фраза или изречение (напр. ако дадена опция е “А. Живее в Лондон през 2000 г.” и това е вашият избран отговор, просто напишете “А” ).
 • Винаги можете да проверявате оставащото ви време за всеки компонент на теста в горната лява част на страницата, на която се намирате.
 • Четете, пишете и слушайте по едно и също време
 • Отговорете на всички въпроси – няма наказания за неправилни отговори
 • Бъдете внимателни с правописа и граматиката си
 • Проверете отговорите си

 

РАЗДЕЛ „ЧЕТЕНЕ“

Тази част от теста се състои от 3 пасажа и общо 40 въпроса.

Използват се различни видове въпроси. Може да бъдете помолени да:

 • попълните празнини в пасаж на писмен текст или в таблица
 • свържете заглавията на написания текст с диаграми или графики
 • довършите изречения
 • дадете кратки отговори на откритите въпроси
 • отговорите на въпроси с няколко избора

Понякога ще трябва да дадете една дума като отговор, понякога кратка фраза, а понякога просто буква, число или символ.

СЪВЕТ:

 • Внимавайте за заглавието и всички специални елементи като главни букви, подчертаване, курсив, цифри, графики и таблици
 • Уверете се, че разбирате въпросите и следвайте инструкциите внимателно
 • Обърнете внимание на времето; не отделяйте прекалено много време на един пасаж или въпрос
 • Не се опитвайте да четете всяка дума; спомнете си, че четете с определена цел
 • Ако не знаете отговора на даден въпрос, помислете върху него, но без да губите излишно време; преминете бързо на следващия
 • Не се паникьосвайте, ако не знаете нищо за темата на текста; всички отговори могат да бъдат намерени в самия текст
 • Думата или думите, които използвате, трябва да бъдат взети от текста за четене; не трябва да променяте формата на думата (думите) в текста
 • Не се притеснявайте, ако има дума, която не разбирате – може да не се налага да я използвате
 • Проверете правописа си
 • Съсредоточете се точно върху това, което се иска от вас при въпросите, които трябва да бъдат завършени
 • Ако въпросът изисква от вас да попълните празнината в израз като “in the …” и правилният отговор е “evening”, просто използвайте “evening” като отговор
 • Обърнете внимание на ограничението на думите; например, ако сте помолени да допълните изречение с не повече от две думи и правилният отговор е “копринена риза”, отговор като “риза от коприна” ще бъде неправилен
 • Опитайте да отговорите на всички въпроси; няма наказания за неверни отговори, така че няма какво да губите
 • Проверете вашите отговори

 

РАЗДЕЛ „ПИСАНЕ“

В раздела за писане ще бъдете помолени да напишете есе (само едно) в отговор на гледна точка, аргумент или проблем. Това есе трябва да съдържа не по-малко от 250 думи.

СЪВЕТ:

 • Използвайте параграфи ясно; нека всеки параграф има определена идея
 • Не повтаряйте идеи, използвайки различни думи
 • Не копирайте цели изречения от въпроса – това няма да ви донесе повече точки
 • Придържайте се към темата; не пишете по несвързани теми
 • Обърнете внимание на броя на думите, необходими за написването на есето; ще загубите точки, ако не напишете поне 250 думи.
 • Научете се да разпознавате как изглежда текст от 250 думи; едва ли ще имате време да броите по време на теста
 • Трябва да напишете изцяло отговорите си; отговорите, написани под формата на бележка или подточки носят нисък резултат
 • Обърнете внимание на правописа, граматиката и пунктуацията; ще загубите точки за грешки от такъв тип
 • Избягвайте неформалния език
 • Не ползвайте научени на изуст примерни отговори; изпитващите знаят как да ги разпознават и вашият тест ще бъде невалиден
 • Отделете няколко минути, за да прочетете текста си отново и направете корекции, ако е нужно

 

Онлайн IELTS Практически Тестове:

http://www.ielts-exam.net/index.php?option=com_content&task=section&id=15&Itemid=64

http://takeielts.britishcouncil.org/prepare-test/free-practice-tests

http://www.english-online.org.uk/ieltsfolder/ieltshome.php?name=International%20English%20Language%20Testing%20System&fun=startIntroRequest()&spt=readcontent

Вижте и другите примерни варианти на изпита по английски тук:

Вариант 2

Вариант 3

Към уводната статия – ТУК.

Ако имате интерес да Ви съдействаме напълно безплатно за записване в университети във Великобритания,  свържете се с нас на help4bulgarians@gmail.com, телефон 0208 144 8408 и 0778 606 7076.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply