Професия „Електротехник“ – обучение и работа

Electrician & Breaker PanelПоставянето и изпробването на нови електроинсталации, поправката на повредени такива и ремонта на всякакви електроуреди са част от задълженията на електротехника. Хората, които упражняват тази професия работят най-често по домовете на хората, както и в офиси и публични сгради като училища и библиотеки. Работата им основно се състои в това да проверяват електроинсталации, за да се уверят, че работят добре и са безопасни за околните, а ако евентуално открият повреда, да я отстранят.

.

Отговорности

Нещата, за които отговаря един електротехник зависят от това каква работа му е зададена, но основните отговорности са:

 • Да разгледа чертежите на обекта, за да разбере къде и какво окабеляване трябва да постави;
 • Да прокара и инсталира кабелите в стените, под пода или на тавана;
 • Да поставя електрически табла, да заземява веригите и да ги свързва към прекъсвачи;
 • Да монтира конзоли в стените;
 • Да прокарва и свързва окабеляване към местата където трябва да има контакти, лампи и др.
 • Да умее да поставя охранителни системи;
 • Да умее да проверява електроинсталации и електроуреди за повреди;
 • Да поправя констатираните повреди след проверката;
 • Да прокарва, инсталира и свързва телефонни кабел и кабели за интернет;
 • Да полага кабели в офиси и др.

Квалификации

За да се квалифицирате за електротехник трябва да имате квалификация (NVQ, SVQ, QCF) от 3-то ниво. Квалификацията ви трябва да е по „Електротехнически услуги“ (Electro Technical Services). Можете да се сдобиете с подобна квалификация от NVQ или City & Guilds. За по-младите хора най-добрият начин за придобиване на квалификацията е да изкарат NVQ от 3-то ниво докато все още се обучават и чиракуват. Докато чиракувате ще учите, работите по специалността и дори ще получавате скромно заплащане. Повечето фирми, които се занимават с електротехника ще искат да имате доста квалификации GCSE, сред които задължително по английски език, математика и научен предмет. Хората, които не са държали изпити GCSE и нямат квалификациите ще трябва да преминат тестове, които се правят и провеждат от съответната фирма. Ако сте на възраст над 19 години и се обучавате по специалността в колеж, ще трябва задължително да си намерите къде да чиракувате възможно най-скоро след като започнете обучението си.

Умения и качества

Работата на електротехниците е много сложна и отговорна, затова всеки желаещ да упражнява професията трябва да притежава широк набор от умения и качества, сред които:

 • Умението да работи с различни инструменти;
 • Различни практически умения;
 • Уменията да разчита чертежи на сгради и различни схеми;
 • Да има набито око и усет към детайлите;
 • Да е способен да се концентрира за дълги периоди от време;
 • Да е способен да разчита и следва различните инструкции, най-вече тези за безопасност;
 • Да има подход към работата;
 • Да знае как да разрешава проблеми;
 • Да познава стандартите и регламентите и винаги да е в течение с новостите;
 • Да е комуникативен;
 • Да се разбира с околните;
 • Да притежава административни умения;
 • Да не страда от далтонизъм;
 • Физическо здраве.

Условия на работа

Понякога условията на работа може да не са особено приятни, но това е част от професията. Може да ви се налага да работите в тесни и малки пространства или във влажна среда. Работата като електротехник крие своите рискове, защото понякога се работи под напрежение и на обекти, които са в процес на строеж. Рисковете могат да бъдат сведени до минимум ако сте запознати  добре с правилата за здраве и безопасност и ги следвате.

Като електротехник може да очаквате да работите средно около 40 часа седмично, предимно от понеделник до петък. Понякога може да се наложи да работите повече и дори и през почивните дни, но това зависи от проекта и от дадения краен срок за завършване. Възможно е и да работите на обекти в други градове, което значи, че трябва да сте готови да имате и командировки. Работата е доста напрегната и в някои случаи се работи и на по-високо, затова е особено важно да сте спокойна личност и да не се притеснявате от височини и стоене по стълби.

Работодатели

Електротехниците се търсят от фирми от различни и разнообразни сфери на работа, така, че ако имате правилните квалификации, може спокойно да очаквате да работите редом с другите квалифицирани и опитни електротехници в Обединеното кралство. Повечето електротехници работят на договорна основа, което означава, че те реално работят за себе си, а големите строителни фирми са техни клиенти. С времето можете да започнете работа в някоя производствена компания или дори да станете инженер. Да работите за себе си също е много добър вариант, но в този случай има риск, защото не ви се гарантира, че ще имате работа постоянно.

Кариерно развитие

Професията на електротехниците е пряко свързана с това, че те постоянно научават нови неща и колкото повече опит трупат, толкова по-добри стават и съответно получават по-голямо заплащане. След като се сдобиете с квалификация (NVQ, SVQ, QCF) от 3-то ниво имате възможността да се запишете на някой от многото курсове за електротехници и да си изкарате още по-висока квалификация. Има специализирана квалификация наречена „Part P”, която дава право на електротехника да удостовери работата си, вместо това да се прави от строителен инспектор. Квалификациите и опитът, които придобивате ви дават правото след време да бъдете повишен до началник, ръководител и дори като мениджър на проекти.

Обучение в Career Studies College of Building Services

В колежът „Career Studies of Building Services“ се предлага 15-дневен курс на обучение по електротехника, който е идеален за хора без никакви познания и опит в тази сфера. Ако преминете успешно курса ще придобиете право да извършвате ремонти по електроинсталации в домовете на хората и ще можете да кандидатствате за членство към NICEIC. Курсът се състои от теоретична и практическа част и след това ще имате достатъчно умения и познания, за да проектирате, инсталирате, проверявате и тествате електроинсталации. Освен за начинаещи, курсът е подходящ и за чужденци, които имат познания и опит в електротехниката и търсят бърз вариант, който да им даде право да работят по професията си в Обединеното кралство.

За повече информация за самия курс и други наши курсове по електротехника, може да посетите сайта ни на адрес: http://www.csbscollege.co.uk/electrical-courses.

Advertisement

Trackbacks/Pingbacks

 1. Нови статии за периода 14.06.2013 – 21.06.2013 | 4Bulgarians - 21/06/2013

  […] Професия „Електротехник“ – обучение и работа […]

Leave a Reply