Първите години на вашето дете в Англия – къде може да учи, играе и се забавлява?

• Безплатно ранно обучение и възпитание на деца на 3 и 4 годишна възраст (Free Early Education Entitlement – FEEE )
Всички деца на 3 и 4 години, имат право на безплатно обучение до 15 часа на седмица, 38 седмици или общо 570 часа за една година, до момента, в който тръгнат на училище. Няма условия или изисквания, на които трябва да отговарят. Необходимо е само да проверите дали избрания от вас доставчик на предучилищно обучение, фигурира като предлагащ тези 15 часа на седмица в регистрите на вашата община. Ще е необходимо да подпишете декларация, посочвайки колко часа получава вашето дете.

• Ако желаете детето ви да посещава целодневни занятия (повече от 15 часа седмично) ще трябва да заплатите допълнителните часове. Съответният лицензиран доставчик на FEEE ще определи необходимата такса за плащане приспадайки безплатните часове.
Пример:
1. Такса за целодневни занятия на седмица – £170.00
2. Право на безплатно ранно обучение (11,4 часа*) – £38.76
3. Сума, която трябва да се плати от родителите – £131.24
(* 570 часа за една година, разделени на 50 седмици, за които се предлагат съответните услуги свързани с отглеждането на детето)
Имайте предвид, че не винаги първият избраният от вас доставчик е този, който ще осигури дните и часовете, които желаете. Може да се наложи да проучите няколко възможности от различни места преди да откриете това, което е най-подходящо за вас и вашето дете. За помощ и повече информация можете да се обърнете към Family Information Service (www.familyinformationservice.org.uk)
Възможно е също да получите финансова помощ като кандидатствате за Tax Credits. Ако отговаряте на условията получавате помощ за покриване до 70% от таксата за детска градина, като максималният размер е £122,5 на седмица за едно дете или £210 на седмица за две или повече деца. Тази помощ се дава на родителите като елемент от working tax credit.
Както сме писали неведнъж досега в БГ БЕН, телефонът на който можете да кандидатствате за Child Tax Credit или Working Tax Credit е 0845 300 3900 (www.taxcredits.direct.gov.uk). Бон шанс!

Лицензирани доставчици на безплатно ранно обучение и възпитание

• Детски центрове (children’s centres)
Детските центрове са създадени като места, където родителите могат да получат набор от услуги за почти всичко свързано с отглеждането на детето. Това включва:
– детски занимания, организирани под различни форми, в които най-често взимат участие и родителите (например занятието “You and your new baby”, по време на което можете да се запознаете с други родители и да обмените опит; “Parent and toddler drop-in” – за развиване на езиковите умения на детето и възможности да играе с други деца и се забавлява; “Sing аlong” – музикални занимания с любими детски песнички)
– целодневна детска градина
– почасови детски групи
– здравна и семейна помощ
– съвети свързани с отглеждането на детето
– напътствия и обучение на желаещите да започнат работа родители

Работно време
Повечето детски центрове са отворени от 8.00 до 18.00 ч., oт понеделник до петък. Някои предлагат услуги и през почивните дни.
Такса
Като се изключат безплатните часове за ранно обучение и възпитание ще трябва да заплатите допълнителна такса, ако искате детето ви да посещава целодневна детска градина. Сумата варира, така че е най-добре да се свържете с близкия да вас детски център директно.

• Детски градини и предучилищни групи към началните училища (nursery schools, nursery classes in primary schools )
Осигуряват ранно обучение и възпитание на деца от три до пет години, като някои от тях приемат деца и на възраст от две години и половина. Някои от тях са част от детските центрове или са свързани с началните училища.
Работно време
Обикновено са отворени от 9.00 до 15.30 ч. по време на учебния срок като предлагат целодневни или полудневни занимания. Някои от тях, предимно частни, осигуряват допълнителни часове през деня, както и през училищните ваканции.
Такса
Не трябва да заплащате такава ако детската градина е част от държавната образователна система. Таксата за частните детски градини започва от £800 за учебен срок (в повечето случаи дължината на учебния срок в Англия е 3 месеца и половина), но може да бъде и значително повече.

• Предучилищни групи на доброволни начала ( pre-school playgroups)
Организарани са най-често от доброволци, предимно родители и осигуряват място за игра и възпитание на групи от по 10-20 деца. Заниманията се провеждат задължително с поне един възрастен на всеки 8 деца и най-малко половината от тях трябва да бъдат с педагогическа квалификация.
Работно време
Тези групи са по принцип с по-гъвкаво работно време и предлагат предимно полудневни занимания – от 2,5 ч. до 4 ч. на ден.
Такса
Таксата варира между £4.00 и £7.00 на час.

• Частни детски градини ( Day nursery)
Основно предимство на частните детски градини е осигуряването на постоянна целодневна квалифицирана грижа за деца от 0 до 5 годишна възраст. Често базирани на работното място и гъвкави в предлаганите от тях услуги, удовлетворяващи напълно доста заети и работещи родители.
Работно време
Отворени са между 7.00 и 19.00 ч.
Такса
За повечето частни детски градини таксата варира между £25 и £50 на ден.

• Детегледачки (Childminders)
Те са квалифицирани детски учители регистрирани от официалния орган Ofsted, които предлагат услугите си самостоятелно, като материалната база за това е техния собствен дом. Грижат се за деца до 12 години и могат да поемат отговорност за не повече от шест деца под 8 години, като до три от тях могат да бъдат под 5 години.
Работно време
Работят от 8.00 до 18.00 ч., но повечето са с гъвкаво работно време като е възможно да ги ангажирате и през почивните дни.
Такса
Средният размер на таксата е около £4,50 на час
***
Всеки един от разгледаните доставчици на ранно обучение трябва да отговаря на определени стандарти, регламентирани от правителството (Early Years Foundation Stage – EYFS). Тe трябва да са регистрирани и периодично инспектирани от Ofsted.
Ралица Велинова, БГ БЕН
detska gradina

Advertisement

No comments.

Leave a Reply