Сегашно перфектно (просто) или сегашно перфектно продължително време?

I have been waiting for youВ този кратък урок ще обясним с няколко примера каква е разликата при употребата на сегашно перфектно време, наричано още “сегашно перфектно просто” и сегашно перфектно продължително време.
Използваме сегашно перфектно (просто) време, за да говорим за неща, когато има връзка между миналото и настоящето.

  • Той е написал 16 книги.

Той е започнал да пише книги в определен момент в миналото. Досега е написал 16 книги. Той може да напише още книги.

Също както и сегашно перфектно просто време, можем да използваме сегашно перфектно продължително време, за да говорим за събития с връзка с настоящето.

1. Да разгледаме следните 2 изречения:

  • Боядисвах къщата това лято. 

Фокусът на действието – боядисване – и самото действие са незавършени.

  • Боядисах гостната в синьо. 

Фокусът е върху завършения резултат. Дейността е завършена и сега можем да видим резултата. Използваме сегашно перфектно продължително време, когато фокусът е върху дейност, който е незавършена.2. Да разгледаме следните 2 изречения.

  • Прочетох книгата, която ми даде. Завърших я вчера.
  • Четох книгата, която ми даде. Имам да дочета още 50 страници.

Сегашно перфектно просто (I’ve read) ни дава идея за завършеност, докато сегашно перфектно продължително (I’ve been reading) предполага, че нещо е незавършено.

3 Да разгледаме следните две изречения.

  • Тя писа имейли три часа.
  • Тя е написала 10 съобщения.

Сегашно перфектно продължително (has been writing) говори за това, колко дълго време се е случвало нещо. Сегашно перфектно просто (has written) говори за това, колко е свършено.

4. Да разгледаме следните две изречения:

  • Работих тук тридесет години.
  • Обикновено работя в Лондон, но работих в Бирмингам последните 3 седмици.

Използваме сегашно перфектно просто време, за да говорим за продължителност на действие, което виждаме като постоянно. Но сегашно перфектно продължително време често се използва, за да покаже, че нещо е временно.

Още примери, които илюстрират разликата между двете времена:

 

Present-Perfect-and-Present-Perfect-Continuous-in-Contrast

Advertisement

No comments.

Leave a Reply