Сегашно продължително време – Present Continuous Time – I am working

 

Да разгледаме следната ситуация:
dev sa rulemAnn is in her car. She is on her way to work.
She is driving to work.

Това означава че тя шофира именно в този момент, в който тече разговора. Това е сегашно продължително време – действие, протичащо в момента на говоренето.

Present Continuous се  състои от две думи – спомагателният глагол “съм”( to be) и глагола, изразяващ действието, с окончание –ing 

I
am
driving
he, she, it
is
we, you, they
are

И така, употребявам Present Continuous (сегашно продължително време), когато:
1)говорим за действие, което става в момента, когато говорим, например :

  • Please don`t make so much noise, I`m studying.(not “I study”)  -Моля, не вдигайте толкова шум, уча (в момента).
  • “Where`s Margaret?” “She`s having a bath” (not “she has”)  – Къде е Маргарет? Тя взима вана (в момента).

2) Можем да използваме Present Continuous и когато описваме действие, което вършим сега, но не непременно в момента на говоренето. Това е действие в прогрес, извършва се в по-продължителен период от време, започнато е и не е довършено. Понеже е в прогрес – затова и това граматично време понякога се нарича Progressive.

  • I`m reading an interesting book. (Чета интересна книга – не е задължително да я чета в момента, но съм я почнал и не съм я довършил)
  • Now I`m studying English. (Сега уча английски – почнал съм преди време и още го уча, може да не уча в точно в този момент)

3) Present Continuous се използва, когато описваме изменяща се ситуация, например:

  • The population of the world is rising very fast. (not “rises”) – Населението на света се увеличава бързо.
  • Is your English getting better? (not “does ….get”) – Подобрява ли се английският ти език?

Ето как се образуват формите на сегашно продължително време – положителна (affirmative), отрицателна (negative) и въпросителна (interrogative).

the-present-continuous-tense_11103_3_1

Advertisement

No comments.

Leave a Reply