Сегашно просто време (Present Simple Tense)

 

Да разгледаме следната ситуация:

Bus driverAlex is a bus driver.

But now he is asleep in bed

Алекс е автобусен шофьор. Но в момента той е в леглото си, заспал.

So: He is not driving a bus (he is asleep).

 

modern_-_laziness_sleeping_manC2.190224538_stdСледователно – сега не кара автобуса (спи).

But: He drives a bus. – Той кара автобус. (по принцип). => Това е сегашно просто време.

Ето  как се образуват формите за това време:

I
we
you
they
drive
he
she
it
drives

Използваме сегашно просто време, когато става  дума за действие, което се случва изобщо, по принцип, а не непременно в дадения момент, ако то се случва постоянно, или се повтаря.  Не е важно, дали то става  в момента на говоренето:

 • The Earth goes round the Sun.  – Земята се върти около Слънцето. (действието се случва по принцип)
 • Nurses look after patients in hospitals. Медицинските сестри се грижат за пациентите в болницата. (по принцип)
 • In Britain most of the shops close at 5.30 p.m. (повтарящи се действия)
 • I teach english

Не забравяйте да прибавяте “s” в края на глаголите, когато говорим за друг човек или предмет:
I work in a bank.  Обаче: Barry works in a shop. Аз работя в банка. Но: Бари работи (works) в магазин.

Използваме do / does, за да образуваме въпрос и отрицание:

Question (въпрос) Negative (отрицание)
Do

I
we
you
they

work? I
We
You
They
don`t work.
Does

he
she
it

He
She
It
doesn`t
 • Excuse me, do you speak English? Извинете, говорите ли английски?
 • “Would you like a cigarette?” “No, thanks. I don`t smoke.” – Не, благодаря, не пуша.
 • What does this word mean? – Какво означава тази дума?
 • Rice doesn`t grow in Britain. – Оризът не расте във Великобритания.

3) Използваме сегашно просто време, когато казваме колко често нещо се случва (с думички, показващи честота):

 • I get up at 8 o`clock every morning. Ставам в 8 часа всяка сутрин.
 • How often do you go to the dentist? – Колко често ходиш на зъболекар?
 • Ann doesn`t often drink tea. – Аз не пия чай често.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply