Странни английски идиоми/изрази (follow suit, easy on the eye, just as well)

Идиомите  са устойчиви словосъчетания, в които цялостното значение от целия израз се различава от значенията на думите, които го съставят.  Идиомите са характерни за всеки език и в повечето случаи не могат да се превеждат на други езици буквално, дума по дума. Пример за идиом на български език е – “от дъжд на вятър” – изразът означава “рядко” и значението му няма връзка със значението на думите “дъжд” и “вятър”.

Ето някои английски идиоми, които може да запомните, за да обогатите речта си:

follow suitfollow suit – изразът означава “да последваш примера” на някого, “да направиш същото”  или с други думи – “да отговориш на боята” – както се казва при игра на карти. Произходът на този идиом е точно от игрите на карти. Там думата suit се използва доста буквално – освен популярното й значение “костюм”, тя означава и “боя на карти”. Когато някой играедадена карта, следващият играч трябва да “отговори на боята”, т.е. да играе с карта от същата боя. Значението след това се е разширило и вече обхваща и други случаи – като например, да следваш някого или да направиш същото, което друг току-що е направил.

 

easy on the eyeeasy on the eye – хубав, привлекателен, приятен за окото – обикновено за външност. За българите фразата отначало звучи малко неестествено, заради едното “око” в нея – “eye”. Изразът съществува и с “eyes” – но е много по-често употребяван в единствено число.

 

 

just as well (that) something happened – добре че нещо се случи така. Изразът се употребява, когато нещо е станало по определен начин и след това се е оказало – че добре че е станало така.

Advertisement

No comments.

Leave a Reply